Debat Danmarks bedste folkeskoler

Af
Skoler

Anders Rosenstand Laugesen
Borgmesterkandidat for Venstre

Læserbrev Venstre arbejder på at gøre kommunens folkeskoler til Danmarks bedste folkeskoler. Et af de steder, hvor det er helt oplagt at tage fat, er elevernes trivsel. Et godt fagligt udbytte forudsætter nemlig god trivsel, og mistrivsel er uacceptabelt.
Forleden viste en undersøgelse fra DCUM, at ca. 25.000 folkeskoleelever på 4. til 9. klassetrin føler sig udenfor vigtige fællesskaber med andre elever og lærere. Disse mange elever er ifølge undersøgelsen i akut risiko for at blive tabt på gulvet.
Dykker man ned i de lokale trivselstal, vil man se, at trivslen ligger under landsgennemsnittet. Med kommunens yderst fordelagtige befolkningssammensætning er dette skuffende. Lad os derfor sætte trivselsproblematikken højt på den politiske dagsorden og adressere problemerne i samarbejde med elever, lærere, forældre, skoleledelser og –bestyrelser. Alle må tage ansvar.
Kommunens nye skolepolitik udstikker det ambitiøse mål, at ingen elever må mistrives. Hvordan dette mål skal nås er for mig uvist, for skolepolitikkens afsnit vedrørende trivsel er luftigt. En central formulering i afsnittet er følgende: ”God trivsel i skolen er funderet i glæden ved og ikke mindst modet til at lære.” En grundantagelse i skolepolitikken er, ”at alle børn glædes og trives ved at lære.”
For mig er det utilfredsstillende med den ensidige fokus på læring, som vi desværre ser i vores kommune. Jeg køber overhovedet ikke, at fokusset på læring sikrer trivslen for alle elever. Hvis vi vil løse trivselsproblemet, bør vi sætte et selvstændigt fokus på trivsel, idet et godt læringsudbytte forudsætter trivsel. Først trivsel og så læring – ikke omvendt.
Venstre arbejder for, at lærerne får mere tid til at sætte sig ind i den enkelte elevs udfordringer fagligt og socialt. Denne ekstra tid til lærerne bør blandt andet anvendes til at knytte tættere relationer til de elever, der ikke er stærkt integreret i fællesskabet med andre elever. Venstre er med på, at indsatsen koster, men ingen elever skal tabes på gulvet.

Publiceret 19 September 2017 20:00