DEBAT:

God skole til alle børn

Af Søren Erik Pedersen (V), medlem af Økomnomiudvalget

De fleste børn har en rigtig god skolegang, hvor de tilegner sig mange færdigheder og bliver godt rustet til at det efterfølgende liv.
 
Men der er desværre en del elever, som ikke har en god skolegang. De oplever manglende trivsel og mangler glæden ved at gå i skole. Dette forhold ønsker Venstre at sætte fokus på. ALLE børn skal trives i skolen!
 
Venstre vil i de kommende budgetforhandlinger bl.a. lægge vægt på at prioritere et løft til kommunens skoler.
I juli måned offentliggjorde DK-nyt en undersøgelse, hvor 82% af de adspurgte lærere svarede: ”Der er elever i min klasse, som ikke får den støtte, de har behov for”.
 
Skanderborg Kommunes egen kvalitetsrapport påpeger ligeledes forbedrings-potentialer på området ”trivsel og inklusion”. Vi ligger under landsgennemsnittet og langt under egne ambitiøse mål. Der er endda kendskab til elever, der efter 10 års skolegang stort set ikke har trivedes på noget tidspunkt. Det kan vi ikke være bekendt!
 
Manglende trivsel kan medføre mobning, tidlig rygning, stofindtagelse m.v. Glæden ved at gå i skole for hver enkelt elev skal have topprioritet. Der skal arbejdes på højnelse heraf i samarbejde med den enkelte elev.
De enkelte tilbud skal altid tilpasses den enkelte elevs behov.
 
Venstre vil påpege et område, hvor der måske ligger uudnyttede muligheder. Den åbne folkeskole lægger bl.a. op til et målrettet samarbejde med lokale virksomheder. Der er mange eksempler, hvor en interesseret virksomhed har været med til at gi en elev med nogle særlige udfordringer et tiltrængt løft.
 
Skanderborg Kommune ligger relativt lavt i anvendte midler pr. skoleelev, når vi sammenligner os med andre kommuner i regionen og på landsplan. Det er Venstres mål at tilføre ressourcer, så der bliver flere voksne pr. elev.

Publiceret 11 September 2017 13:00