Politik K’s forslag om gratis drikkevarer kan måske gennemføres

Thomas Cordtz spidskandidat, De Konservative Flemming Jensen, seniorråds-, byråds- og regionsrådskandidat, De Konservative læserbrev Der er glæde i den konservative lejr, da det ser ud til, at et konservativt forslag om gratis drikkevarer til beboere på kommunens plejehjem kan blive en realitet. 29. marts havde DF på et byrådsmøde foreslået en halvering af prisen på døgnpakker på kommunens plejecentre fra 112 kroner til 56 kroner. Et sympatisk men dyrt forslag som DF på daværende tidspunkt givetvis ikke havde regnet igennem. Vi vurderede dengang, at DF’s forslag ville koste syv millioner kroner. Det har vist sig at blive endnu dyrere og koste lige knapt otte millioner kroner årligt. Det betyder ikke, at forsøget på at finde pengene ikke skal gøres. Men spørgsmålet er, hvor pengene skal komme fra. Det glæder vi os til at høre DF’s forslag på. I Det Konservative Folkeparti er vi optagede af til hver en tid at sikre de bedst mulige vilkår for vores ældre borgere. Da politik som bekendt er det muliges kunst, foreslog vi derfor fra konservativ side i stedet foreslå en mere realistisk løsning. Fasthold døgnpakkeordningen som den blev vedtaget på byrådsmødet 29. marts. Men lad alle beboere på plejecentrene - uanset om de modtager døgnpakken fra “Vores Køkken” eller ej - få stillet gratis mælk, saftevand, juice og kaffe til rådighed. Dette anslog vi til at koste cirka 1,5 millioner kroner årligt, hvilket har vist sig at holde stik. Glædeligt er det derfor, at det konservative forslag, også selvom vi savner repræsentation i byrådet, har fundet vej ind i forslagene til budget 2018. Vi glæder os over, at nogen er gået ad fornuftens vej og har lyttet. At de ældre har fri adgang til drikkevarer er livsvigtigt for at undgå dehydrering, hvilket der har været for mange eksempler på inden for de senere år. Dette kunne være undgået, hvis alle havde fri adgang til drikkevarer. Gennemføres forslaget vil vi kunne redde liv, og det er vel vigtigere end alt andet.

Publiceret 01 September 2017 15:00