Anders Rosenstand Laugesen er borgmesterkandidat for Venstre i Skanderborg Kommune.

Anders Rosenstand Laugesen er borgmesterkandidat for Venstre i Skanderborg Kommune.

DEBAT:

Svar på tiltale fra SF

Af Anders Rosenstand Laugesen, borgmesterkandidat for Venstre i Skanderborg Kommune, Skanderborgvej 76, 8680 Ry

Læserbrevssvar til Claus Leicks (SF)læserbrev ”Hurra - Venstre redder Skanderborgs økonomi”.
 
I læserbrevet ”Hurra - Venstre redder Skanderborgs økonomi” beskylder SF-politikeren Claus Leick mig for at tegne ”…et fordrejet og useriøst billede af kommunens økonomi” blandt andet ved brug af ”talmanipulationer”.
 
Da disse beskyldninger hverken bakkes op af nogen form for bevisførelse eller argumentation, vil jeg kalde Claus Leicks læserbrev for et ukonstruktivt smædeskrift.

Årsagen til, at Claus Leick er faret i flint, er, at jeg i et tidligere læserbrev har bestredet følgende myte: ”Skanderborg Kommune sender 62 kroner ud af kommunen hver gang, vi har fået 100 kr. ind i skat, hvorfor vi skal hen til første halvdel af august hvert år, inden kommunens borgere betaler skat til den lokale kommunekasse i stedet for til landets andre kommuner via udligningsordningen.”
 
Via denne myte har flere venstrefløjspolitikere, herunder borgmesteren, igennem flere år forsøgt at pålægge skylden for lokale problemer og besparelser på staten og andre kommuner. Udsagnet i myten er imidlertid – for at sige det mildt - ”noget sludder”, som kommunens økonomichef udtalte til Midtjyllands Avis tidligere på ugen. Det var præcis det, jeg argumenterede for i mit læserbrev.
 
Claus Leick skriver endvidere, at han er usikker på Venstres visioner for kommunen. Derfor gentager jeg nu nogle få af de prioriteringer, vi i Venstre har fremført på det seneste.
 
Venstre ønsker at give folkeskoleområdet et markant økonomisk løft, så vi kan få færre elever, bedre undervisning og langt bedre trivsel i klasserne. Venstre ønsker også at sikre tidssvarende rammer, herunder et godt indeklima i klasserne. Muligheden for en afkortelse af skoledagen skal forbedres væsentlig.
 
Venstre ønsker via en meget decentral tilgang at sikre vækst og udvikling i hele kommunen. Venstre ønsker at spare på ledelse og administration, så midler kan overføres til dén borgernære kernevelfærd, vi ønsker styrket.
 
Venstre arbejder – i modsætning til den røde flertalskoalition – hårdt for, at lyntogene også i fremtiden skal stoppe på Skanderborg Station.
Vi arbejder for mere frihed til alle borgere og et styrket nærdemokrati. Og vi arbejder for meget andet, hvilket vi snart løfter sløret for, når vi præsenterer Venstres valgprogram – indeholdende et godt borgerlig-liberalt alternativ til mere af det samme.
 

Publiceret 18 August 2017 13:30