Maria Temponeras er spidskandidat for Enhedslisten ved Kommunalvalget i november. Pressefoto

Maria Temponeras er spidskandidat for Enhedslisten ved Kommunalvalget i november. Pressefoto

DEBAT:

Borgerinddragelse eller ansigt til ansigt demokrati

Af Maria Temponeras, byrådsmedlem og spidskandidat , Enhedslisten

Tak til Alternativets Jesper Arbo, for det fine læserbrev om borgerinddragelse i sidste uge. Han har rigtig gode forslag om medarbejderes medbestemmelse, som vi bakker helt op om i Enhedslisten. 
 
Det er bare ikke nok, at medarbejdere og brugere af kommunens institutioner får reel medbestemmelse i deres hverdag. De mange af os der bor i Skanderborg kommune, der ikke arbejder i kommunen, eller slet ikke har et arbejde, skal også have meget mere at skulle have sagt om vores livsbetingelser.
 
Vores demokrati er ikke lavet til, at alle kan være med til at bestemme.
 
Vi politikere er valgt ind i byrådet, og diskuterer og tager beslutninger. Jeg prøver som politiker så godt jeg kan at komme til at tale med nogle de mennesker vores beslutninger påvirker, og der er formelle muligheder med skriftlige høringssvar og borgermøder. Der er også nogle særlige udvalg, hvor andre end politikerne er med.
 
Men helt ærligt er det meget få af kommunens borgere, der møder op til borgermøder eller giver høringssvar. Det er i øvrigt uklart hvordan forslag og meninger fra borgermøderne kommer ind i byrådets beslutningsprocesser. Mit indtryk er, at alle mine byrådskolleger ønsker at lytte til borgerne, men systemet giver ikke mulighed for det.
 
Hvis vi skal tage demokratiet alvorligt, skal vi opbygge et nyt system, så alle har mulighed for at deltage i diskussioner og vigtige beslutninger ansigt til ansigt. Det kræver mindre enheder at diskutere i. Udover de medarbejderråd og brugerråd, som Jesper Arbo taler om, kan vi give reel indflydelse til lokale råd rundt i hele kommunen.
 
Landsbyråd og bydelsråd. Nogle eksisterer allerede, andre skal dannes. De lokale råd skal både diskutere lokale forhold, og forhold, der vedrører hele kommunen. De skal have ret til at prioritere en del af kommunens penge, som de gør i Brasilien med borgerbudgetter.
 
Beslutninger i rådene skal tages, så alle der bor i området har mulighed for at deltage på hver sin måde, også børn og unge og syge, og andre, hvis stemme ikke høres i vores nuværende demokratiske system.
 
Alt for mange vigtige beslutninger om hvordan vi skal leve sammen i vores kommune tages i folketinget. Vi skal tage retten til at bestemme over vores skat og vores udgifter væk fra staten og herhjem til Skanderborg. Det får vi nok ikke gennemført i næste byrådsperiode, men vi kan godt vælge at gøre mere end bare at inddrage et lille fåtal af borgere i byrådets beslutninger, vi kan arbejde for at borgeres egne beslutninger bliver centrale.
 
Vi kan allerede i 2018 gå i gang med at opbygge og støtte lokale råd og oprette et særligt udvalg under byrådet med repræsentanter fra lokale råd, der har reel indflydelse på byrådets beslutninger. Det vil Enhedslisten arbejde for i byrådet sammen med Alternativet og alle andre, der vil være med.
 

Publiceret 18 August 2017 13:00