Nye regler for mindre byggeri

Tjek det nye bygningsreglement inden du bygger carport eller drivhus på din grund

Står du for at skulle bygge nyt udhus, så skal du huske at tjekke Bygningsreglementet. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har nemlig ændret det aktuelle reglement (Bygningsreglement 2015) pr. 1. juli 2017.
 
Den væsentligste ændring handler om garager, carporte, udhuse, drivhuse, legehuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger. Det er det, der i fagsprog hedder 'sekundær bebyggelse'.
 
Tidligere skulle du søge om byggetilladelse, hvis den samlede sekundære bebyggelse nåede op på 35 m2 i alt. Med de nye regler er grænsen hævet til maksimalt 50 m2.
 
Det betyder, at du ikke længere behøver ansøge om byggetilladelse eller anmelde det til kommunen på forhånd, hvis du skal opføre et skur eller lignende – forudsat at det samlede areal af de sekundære bygninger er på højst 50 m2, og at du samtidig overholder byggeretten og anden lovgivning. Det er f.eks. regler om højde og placering i forhold til skel.

Mere overskueligt

Ændringen i Bygningsreglementet betyder også, at de såkaldte anmeldelsessager forsvinder.
 
Tidligere kunne du anmelde et mindre sekundært byggeri til kommunen, som var forpligtet til at give svar inden for 14 dage. Hvis byggeriet krævede en byggetilladelse, ville sagsbehandlingen typisk være længere end 14 dage.
 
“De nye landsdækkende regler skulle gerne gøre det nemmere og mere overskueligt for boligejerne. Nu kan de gå i gang med at bygge et udhus eller en carport med det samme, hvis de generelle regler er overholdt, og den samlede sekundære bygningsmasse holder sig under 50 m2”, siger Torben Lykke Nielsen, leder af Byg og Ejendom i Skanderborg Kommune, i en pressemeddelelse.

BBR-oplysninger dit ansvar

Trods de nye regler er det stadig din pligt som boligejer at sørge for, at oplysningerne i Bygnings- og Boligregistret (BBR) er korrekte. Hvis du har bebyggelse på grunden, som ikke optræder i registret, skal du indberette det. srj

Publiceret 18 August 2017 06:00