Poul Johansen fra Låsby er byrådskandidat for Dansk Folkeparti til Kommunalvalget til november. Pressefoto

Poul Johansen fra Låsby er byrådskandidat for Dansk Folkeparti til Kommunalvalget til november. Pressefoto

DEBAT:

Byggestop i Låsby?

Af Poul Johansen, byrådskandidat DF, Låsby

Der er fuld gang i byggeriet i Låsby. Snart er de sidste grunde på Jens Martin Knudsens vej bebygget, og dermed er der stort set ikke flere byggegrunde tilbage i byen.
 
En større udstykning af parcelhusgrunde har desværre lange udsigter. Vi risikerer derfor, at potentielle tilflyttere vælger Låsby fra, når de ikke har mulighed for at købe en byggegrund og bygge deres drømmehus.
 
Kommunen ejer imidlertid et mindre stykke jord i Låsby. Det drejer sig om et areal beliggende ved dammen. Området er afgrænset af Nørregade, Grønnegade og Ole Rømers vej. Arealet er på cirka 11.000 kvadratmeter.
 
Jeg har forespurgt i administrationen på kommunen og fået svaret, at arealet er beliggende i landzone og ikke udlagt til noget specielt formål. Da området er beliggende i landzone, skal der laves både lokalplan og et kommuneplans tillæg hvis det skal udstykkes til boligbyggeri.
 
Jeg har derfor bedt Dansk Folkepartis byrådsmedlemmer om, at undersøge muligheden for at udstykke området nærmere, så vi stadig har mulighed for at tilbyde byggegrunde i Låsby. Således at vi undgår et byggestop i Låsby.

Publiceret 10 July 2017 13:00