Landskabsarkitekt Bendt Nielsen bød med et glimt i øjet de fremmødte Alken-borgere velkommen til Danmarks nye Outdoor landsby. Foto: Henrik Bjerg

Landskabsarkitekt Bendt Nielsen bød med et glimt i øjet de fremmødte Alken-borgere velkommen til Danmarks nye Outdoor landsby. Foto: Henrik Bjerg

Vild med friluftsliv:

Alken er Danmarks nye Outdoor landsby

Søndag indviede den lille foretagsomme landsby ikke mindre end to nye outdoorprojekter: Et formidlingscenter og en shelterplads

Naturen i Søhøjlandet er i fokus i to nye outdoor partnerskaber som begge blev indviet søndag 11. juni i landsbyen Alken.
 
Her er aktive borgere gået sammen med kommunen og den lokale skole om at opføre en shelterplads og et lille formidlingscenter, som både kan benyttes i undervisningssammenhæng, til aktiviteter for borgerne i lokalsamfundet og ikke mindst for de mange turister, der hvert år besøger området.
 
Skanderborgs borgmester, Jørgen Gaarde, klippede den røde snor og markerede åbningen af de to nye oplevelsestilbud i Alken.
 
”I Skanderborg er vi danmarksmestre i grønne partnerskaber, og Alken er et godt eksempel på en by, hvor der er tradition for hele tiden at tænke i muligheder og indgå i nye fællesskaber. Vi hører om mange landbyer, hvor man kæmper for at overleve. Sådan er det ikke i Alken,” konstaterede borgmesteren.
 
Over 100 borgere havde samlet sig foran Købmanden i Alken for at indvie projektet 'Liv i naturen omkring landsbyen', det lille formidlingscenter, hvor de besøgende kan orientere sig om områdets natur og kulturhistorie. Via foldere og skilte er det også muligt at se vandreruter, cykelstier, badestrande, isætningssteder, indkøbsmuligheder i og omkring Alken, og for at give en ekstra indsigt i områdets planteliv er der opsat plantekasser med lokale planter.
 
”Området i og om Alken byder på et væld af oplevelser,” forklarede landskabsarkitekt Bendt Nielsen, da han introducerede det nye tiltag og med et glimt i øjet bød de fremmødte velkommen til Danmarks Outdoor Landsby. ”Med udgangspunkt her kan man vandre, cykle, køre ud i Søhøjlandet og få indsigt i kultur og natur.”
 
Rundt om købmandsbutikken og byens fælleshus i det gamle andelsmejeri er der som en del af projektet placeret borde og bænke-sæt, hvor de besøgende kan sidde og orientere sig i ro og mag, før de bevæger sig ud i området.
 
Det andet projekt om indretning af Fællespladsen indviede borgmesteren sammen med en af de fremmødte drenge, som klippe en rød snor ind til shelterområdet.
 
Aktive borgere og professionelle har samarbejdet om at opføre en plads, som både kan benyttes til undervisning, til aktiviteter for borgerne i lokalsamfundet og for de mange turister, der hvert år besøger området. Pladsen rummer tre moderne sheltere, en stor grillhytte, et toilet, en boldbane og et område med borde og bænke.
 
Hos Alkens borgere er der et stort ønsket om, at de nye faciliteter vil trække mange nye gæster til byen, som vil opleve og glæde sig over være i naturen, få ny viden om området og opleve det specielle fællesskab, der kendetegner Alken.
 
Tanken er at pladsen skal benyttes flittigt af den lokale skole til undervisningsformål. Pladsen er indrettet så bevægelseshæmmede også kan få glæde af tilbuddene. -bo


Borgmester Jørgen Gaarde klippede den røde snor over til indvielsen af shelterpladsen. Foto: Henrik Bjerg

Borgmester Jørgen Gaarde klippede den røde snor over til indvielsen af shelterpladsen. Foto: Henrik Bjerg

Partnerskaber og fondspenge bag projekterne

  • Fællespladsen er indrettet af et grønt partnerskab med Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Bjedstrup Skole, Liv i Landsbyen og Alken Borger og Aktivitetsforening. 
  • Både professionelle virksomheder og mange frivillige fra Alken har deltaget på baggrund af bidrag fra: A. P. Møller Fonden, Lokale og Anlægsfonden, Friluftsrådet, Bodil Petersen Fonden, Nordeafonden, Vanførefonden, Liv i Landsbyen og Skanderborg Kommunes Landdistriktspulje, Skønpuljen og Grøn Partnerskabspulje. 
  • Liv i naturen omkring Landsbyen er støttet af midler fra Friluftsrådet, Skanderborg Kommunes Landdistriktspulje, Skønpuljen og Grøn Partnerskabspulje.

Publiceret 13 June 2017 14:00