DEBAT:

Gratis drikkevarer fremfor billigere døgnpakke

Af Thomas Cordtz, spidskandidat for Det Konservative Folkeparti, Lyngvej 14, 8680 Ry

DF’s forslag om halveringen af prisen på døgnpakker fra 112 kr til 56 kr på kommunens plejecentre er sympatisk, men kan vise sig mere end vanskeligt at realisere.
 
I Det Konservative Folkeparti er vi optagede af til hver en tid at sikre de bedst mulige vilkår for vores ældre borgere. Men forslaget forbliver givetvis et fromt ønske, da DF vil få svært ved at finde pengene til det i de igangværende budgetforhandlinger.
 
Ifølge de opgørelser vi har fået adgang til, vil DF’s forslag om en halvering af prisen på døgnpakker samt frie drikkevarer (fx mælk, saftevand, juice og kaffe) til beboerne på plejecentrene koste kommunen op mod 6 til 7 mio. kr. årligt. Det betyder ikke, at forsøget på at finde pengene ikke skal gøres. Men spørgsmålet er, hvor pengene skal komme fra. Det glæder vi os til at høre DF’s forslag til.
 
Da politik som bekendt er det muliges kunst vil vi fra konservativ side i stedet foreslå en mere realistisk løsning. Fasthold døgnpakkeordningen som den blev vedtaget på byrådsmødet 29. marts. Men lad alle beboere på plejecentrene - uanset om de modtager døgnpakken fra Vores Køkken eller ej - få stillet gratis til mælk, saftevand, juice og kaffe til rådighed.
 
At de ældre har fri adgang til drikkevarer er livsvigtig for at undgå dehydrering, hvilket der har været for mange eksempler på inden for de senere år. Dette kunne måske være undgået, hvis alle havde fri adgang til drikkevarer. Gennemføres forslaget vil vi kunne redde liv, og det er vel vigtigere end alt andet.

Publiceret 10 April 2017 14:00