DEBAT:

Skanderborg Kommune bør deltage i nyt skoleforsøg

Af Thomas Cordtz, spidskandidat for Det konservative Folkeparti, Lyngvej 14, 8680 Ry

Siden folkeskolereformen blev vedtaget, har vi konservative gang på gang efterlyst mere fleksibilitet i folkeskolen. Vi mener, der behov for større mulighed for, at den enkelte skole kan indrette undervisningen og skoledagen i overensstemmelse med elevernes behov.
 
Derfor har vi nu rettet kontakt til byrådet og borgmesteren og stillet forslag om, at Skanderborg kommune skal deltage i et nyt forsøg, som regeringen netop har søsat. Forsøget giver folkeskolerne muligheder for få mere fleksible muligheder for selv at tilrettelægge skoledagen.
 
Vi opfatter det som et godt og nødvendigt skridt på vejen mod en bedre og mere målrettet hverdag i vores folkeskoler. Det er ikke nogen hemmelighed, at ideen om heldagsskolen og navnlig den understøttende undervisning, der har høstet kritik for ikke at være faglig nok, aldrig har været designet efter vores hoved.
 
Derfor er vi selvfølgelig særligt interesserede i, om vi i Skanderborg Kommune eksempelvis kan konvertere UU-timerne til bedre indhold – det kunne intensive forløb for fagligt svage elever eller andre pædagogiske tiltag, der kan styrke trivsel og faglighed.
 
Det nye forsøg skal løbe i to år, men hvis interessen er til stede, og hvis resultaterne følger med, har Det Konservative Folkeparti allerede erklæret sin støtte til at udvide ordningen yderligere. Det skal understreges at eventuelt sparede midler ifølge forslaget skal bruges krone til krone på at højne kvaliteten i skolen på andre måder. Det er ikke en spareøvelse. 
 
Pointen er at give mere frihed til skolerne til selv at indrette skoledagene mest hensigtsmæssigt, og først og fremmest handler det om at få mere faglighed i folkeskolen. 

Publiceret 07 April 2017 14:00