Er klimaprojektet i Låsby kuldsejlet? Venstres byrådsgruppe er i hvert fald utilfreds med projektets budgertoverskridelse.

Er klimaprojektet i Låsby kuldsejlet? Venstres byrådsgruppe er i hvert fald utilfreds med projektets budgertoverskridelse.

DEBAT:

Hvad skete der lige med klimaprojektet i Låsby

Af Søren Erik Pedersen på vegne af Venstres byrådsgruppe i Skanderborg.

Det var fra starten et fint projekt, hvor Skanderborg Forsyningsselskab og Skanderborg Kommune i fællesskab skulle stå for at skabe et klimaprojekt, hvor overfladevandet indgår i flere delelement- projekter.
Desværre viste det sig i sidste omgang, at budgettet ikke holdt.
Venstre kunne ikke på økonomiudvalgsmødet den 22. feb. på det foreliggende grundlag støtte en tillægsbevilling til projektet som indstillet af direktionen og Kultur- og Sundhedsudvalget.
Venstre gør i den forbindelse opmærksom på,

  • at det var en budgetforudsætning, at der var en så konsekvent budgetstyring, at tillægsbevillinger som denne skulle udgås,
  • at det ikke af sagen fremgår hvorledes aftaler med bygherre (Skanderborg Forsyning) og entreprenørerne  om kommunens del af projektet er indgået, så de sikrer risikominimering for kommunen,
  • at det ikke af sagen fremgår, om der er fejl og mangler omkring projekteringen af arbejdet, som kan henføres til kommunen,
  • at det ikke af sagen fremgår, hvilke nødvendige ekstraarbejder, entreprenørerne allerede har udført, og hvem der har godkendt dem,
  • at det ikke af sagen fremgår, hvorfor der ikke i budgettet er taget højde for eksempelvis afvanding af skråninger, indvielse af projektet, byggepladsomkostninger, og generel byggepladssikkerhed, eller hvem der har godkendt sådanne ekstraudgifter.
  • at vi gerne ser en fortegnelse over de ting der endnu ikke er færdiggjort
  • at vi gerne ser en slut-dato for projektet.
  • at vi får indblik i hvilke konsekvenser ligger der  i "ekstra-ordinære udgifter, som vil blive selvstændig behandlet i regi af budgetopfølgning på marts-møderne", ses i sammenhæng med at der allerede i maj 2016 blev givet tillægsbevilling.
Venstre foreslog i stedet at sagen blev udsat  og sendt tilbage til direktionen med henblik på klarlæggelse af bl.a . disse  spørgsmål. Vi er derfor er tilfredse med at sagen belyses igen og ser frem til at få svar på spørgsmålene.
Venstre ønsker som alle andre at projektet bliver færdiggjort snarest, men i respekt for borgernes skattekroner, er vi nødt til at have svar på spørgsmålene. Men regningen  skal jo på en eller anden måde deles mellem kommunen og forbrugerne i Skanderborg Forsyning.  Hertil kommer, at det jo er kommunen, der i forhold til fonde m.v. der støtter projektet økonomisk er garanten for styr på økonomi og funktion af det spændende anlæg.

Publiceret 01 March 2017 14:00