Der er mere end almindelige god økonomi i klimatilpasningsprojekter som Låsby Søpark. Ikke kun er de billigere for kommunen, de kommer også borgerne til gode som rekreative områder.

Der er mere end almindelige god økonomi i klimatilpasningsprojekter som Låsby Søpark. Ikke kun er de billigere for kommunen, de kommer også borgerne til gode som rekreative områder.

DEBAT:

God økonomi i klimaprojekter - også i Låsby

Af Martin Frausing Poulsen, Dansk Folkeparti og Henrik D.H. Müller, Socialdemokratiet, Skanderborg Byråd

Der har i den seneste tid været en del debat i pressen omkring økonomien i klimatilpasningsprojekter. Denne debat er kommet fordi en række af de første store projekter i kommunen er ved at være afsluttet.
 
Og her viser der sig en række mindre budgetoverskridelser. Det skaber tvivl om den måde vi gør tingene på i kommunen. Derfor er der behov for at slå fast, at der er rigtig god økonomi i klimatilpasningsprojekter.
 
Man kan lave klimatilpasning på forskellige måder. På den traditionelle måde graves en masse rør ned i jorden, og der laves lukkede bassiner under eller over jorden. Det er nemme løsninger. De kræver kun én aktør, nemlig forsyningen. Og teknologien er kendt.
 
Men det er dyre løsninger. Og de lukkede systemer skaber ikke nogen yderligere værdi for lokalområdet. Med traditionelle løsninger vil de nuværende klimatilpasningsprojekter i Skanderborg kommune koste 394 millioner kroner.
 
Men man kan også gøre det på en anden måde. Man kan lave åbne systemer og kombinere projekterne med timer og penge fra borgere, fonde og andre kommunale projekter. Som vi for eksempel har gjort med skabelsen af Låsby Søpark.
 
Ideer og projekter kombineres og 2+2 giver pludselig 5. Men det tager tid og det er meget mere komplekst. Der opstår ideer undervejs. Derfor er det vanskeligt at lægge et detaljeret budget fra start, da processen og resultatet ikke er kendt fra start. Nye løsninger skabes. Løsninger som resten af verden ser på.
 
Men det er også meget billigere. Med denne måde at løse opgaverne på, koster den nuværende klimatilpasning i Skanderborg kommune kun 109 millioner kroner. Altså sparer borgerne og virksomhederne 285 millioner kroner. Det er god økonomi.
 
Så derfor er det i debatten om økonomi i klimatilpasningsprojekter vigtigt at have proportionerne på plads og se på resultaterne. Selvfølgelig skal vi lave så tætte budgetter som muligt og lære af de gange der opstår afvigelser.
 
Men hvis alle afvigelser er uacceptable, skaber vi en nulfejlskultur. En kultur hvor det at overholde budgetterne er vigtigere end at skabe så meget værdi for pengene som muligt. Så kan vi risikere at skulle tilbage til traditionelle løsninger eller lave bufferbudgetter, så vi er sikre på at der aldrig er overskridelser. Begge dele er ikke gavnligt og meget dyrere.
 
Så lad i stedet rose de af vores medborgere og medarbejdere, der har knoklet og skabt resultater i verdensklasse. Og sparet os alle sammen rigtig mange penge!

Publiceret 01 March 2017 14:30