Lav fraværsprocent på voksenuddannelser i Skanderborg

Fraværet på voksenuddannelserne på Skanderborg Center for Uddannelse er væsentligt lavere end landsgennemsnittet

 
Ifølge Kommunernes Landsforening (KL) plages voksenuddannelserne på landsplan af massivt fravær, hvor de cirka 14.000 kursister gennemsnitligt bliver væk hver tredje dag.
Det er problematisk, da det i høj grad er unge voksne, som har brug for at få en uddannelse og komme videre i deres liv. AVU uddannelsen er sammensat, med det formål at styrke unges og voksnes muligheder for at komme videre i uddannelse eller arbejde.
Tallene fremgår af en rapport, som konsulentfirmaet Deloitte har udarbejdet for Rådet for Ungdomsuddannelser (RUU), der rådgiver Undervisningsministeriet om ungdomsuddannelser.
Det er voksenuddannelsescentre, der udbyder AVU og af rapporten fremgår det, at fraværsprocenten varierer fra 22 procent og helt op til 64 procent for en af institutionerne.
På Skanderborg Center For Uddannelse (SCU) glæder man sig over at ligge i den lave ende af skalaen. 
”Jeg er glad for, at vi trækker i den anden retning på voksenuddannelser på SCU. De seneste tal viser, at vores fraværsprocent på AVU er 18,34 procent i gennemsnit,” udtaler administrerende direktør Rikke Christoffersen fra SCU.
Studievejleder Karen Porse supplerer: ”Vi arbejder bevidst med fravær. Vores fraværsinspektor er på ugebasis forbi i klasserne og viser dermed oprigtig interesse for vores kursister, som dermed føler sig set. Hun tager samtaler med de kursister, hvor fraværet er for højt og laver aftaler, samt følger løbende op på de kursister, der har problemer med fravær”.
Næste AVU basishold på SCU starter til marts. SCU udbyder AVU med niveauer, som modsvarer 9. og 10. klasse til alle unge voksne, der har afsluttet folkeskolen på et tidligere klassetrin eller mangler afgangsprøver i et eller flere fag.
Læs mere på http://www.scu-campus.dk/uddannelser/avu,-fvu-ordblinde/avu/

null

Publiceret 14 February 2017 12:00