SFs spidskandidat er Claus Leick, efterfulgt af Jens Sønderskov, Søs Elstrøm, Ole Juhl Jeppesen og Elsebeth Morsing. Jens Sønderskov er samtidig valgt som ny formand. Skanderborg.

SFs spidskandidat er Claus Leick, efterfulgt af Jens Sønderskov, Søs Elstrøm, Ole Juhl Jeppesen og Elsebeth Morsing. Jens Sønderskov er samtidig valgt som ny formand. Skanderborg.

SF klar til kommunalvalget

Efter et opstillingsmøde 1. februar er SF Skanderborg nu klar med en liste over kandidater til kommunalvalget i november måned.
Partiets spidskandidat er Claus Leick, efterfulgt af Jens Sønderskov, Søs Elstrøm, Ole Juhl Jeppesen og Elsebeth Morsing. Jens Sønderskov er samtidig valgt som ny formand. Skanderborg.
Partiet er samtidig klar med et valgprogram, der vil sætte fokus på et grønt Skanderborg med fokus på børn og dialog.
“Tiden er nu til at sætte skarp fokus på den kommunale service til unge, ældre, syge, ledige og andre, som er afhængige Skanderborg Kommunes tilbud. Både lokalt og nationalt har der i alt for lang tid været ensidig fokus på, om de kommunale tilbud er effektive og billige. Nu skal vi turde at se på om kvaliteten også er orden – og rette op,” lyder det i programmet.
SF Skanderborg har især fokus på normeringerne i børnehaver og vuggestuer og kvaliteten af undervisningen i skolerne.
Partiet ønsker at indføre minimumsnormeringer på institutioner for at sikre at der ikke bliver gået på kompromis med antal af pædagoger og pædagogmedhjælpere.
Tilsvarende vil SF Skanderborg arbejde for, at der bruges for mere tid til den enkelte elev – især i de mindre klasser - og at der bør være to-lærer ordninger i de klasser, hvor behovet er størst.
“Vi skal også i langt højere grad tænke nyt og på tværs. For eksempel når vi bygger skoler, plejehjem og institutioner. Vi skal bygge huse, hvor forskellige funktioner og brugere kan være under samme tag og få glæde og fornøjelse af hinanden. Plejehjem og børneinstitutioner kan med fordel være under samme tag,” fremgår det af programmet.
SF Skanderborg vil samtidig fastholde ambitaionen om at Skanderborg er CO2-neutral i forhold til varme og el fra 2020.

Publiceret 08 February 2017 11:15