Arkivfoto.

Arkivfoto.

DEBAT:

Digital udrykningstjeneste

Af Birte M. Andersen (V), Næstformand Kultur- og Sundhedsudvalget, Skanderborg Kommune

Den offentlige forvaltning herunder den kommunale er meget hurtigt overgået til digital kommunikation. Det er godt og rummer mange perspektiver. Der er imidlertid også forhold, vi som repræsentanter for borgerne, skal være opmærksomme på.
Det er den lille gruppe der ikke er digitaliserede og så er det den gruppe som er, men som med mellemrum har brug for hjælp og vejledning.
Vi har et ansvar for alle borgere. De største synergi fås også jo flere der er med.
Jeg vil foreslå vi fra politisk hold nedsætter en kommunal digitale udrykningstjeneste, som kan komme ud til f.eks. en ældre dame, som er kørt fast i brugen at sin computer eller skal have hjælp til installering af et nyt program. Ofte er det små problemer, som gør at den enkelte ikke kan komme videre. Men det har store konsekvenser, hvis en indkaldelse til hospitalet, en forskudsopgørelse fra Skat eller anden post forbliver uåbnet. Ikke alle har familien tæt på eller et netværk, som kan hjælpe.
Derfor har jeg bedt om at vi drøfter forslaget om en digital udrykningstjeneste i Kultur – og Sundhedsudvalget på først kommende møde, med henblik på at Skanderborg Kommune etablerer denne ordning.
Det vil konstruktivt bidrage til at øge digitaliseringen og skabe accept og tryghed
Ligeledes vil det afhjælpe følelsen af at være sat af udviklingen og samlet fremme den kommunale synergieffekt på området.

Publiceret 27 January 2017 14:00