Efter deltagelsen i ACT-projektet har Vibeke Grarup fra Ry fået et fleksjob på Tulstrup Kro.

Efter deltagelsen i ACT-projektet har Vibeke Grarup fra Ry fået et fleksjob på Tulstrup Kro.

Ny metode giver Vibeke selvværd

Skanderborg er en af to danske kommuner, som tester ACT, som er ny måde at hjælpe personer med psykiske problemer

Skanderborg Kommune undersøger i øjeblikket, om den såkaldte ACT-metode kan gøre en forskel for nogle af samfundets mest udsatte borgere.
50-årige Vibeke Grarup fra Ry er en af dem, ACT-metoden har hjulpet.
Hun har kæmpet med misbrug og psykiske problemer og været på kontanthjælp i en længere periode.

Alkohol lagt på hylden

Projektet gav hende kræfter til at lægge alkoholen på hylden og tage imod en praktikstilling på Tulstrup Kro.
Her gjorde hun det så godt, at hun netop har fået et fleksjob på kroen.
“Jeg arbejder i køkkenet og er rigtig glad for det. Der er en masse unge kolleger, og vi hygger os. Jeg lærer dem at lave ”mormor-ting” – stuvet hvidkål, grønlangkål og den slags. Arbejdet på kroen har betydet, at jeg har fået det meget bedre med mig selv. Det er rart at yde noget, for det giver mere selvværd,” siger Vibeke Grarup i en pressemeddelelse fra Skanderborg Kommune.
Det er Socialstyrelsen, der har iværksat et treårigt projekt, som skal afdække fordelene ved ACT-metoden både i forhold til borgerne og de kommunale budgetter.
Skanderborg Kommune er en af de to testkommuner i projektet, og her er 25 borgere tilknyttet ACT-projektet, som varetages af Kompetencecenter Skanderborg.
Ifølge projektleder Karsten Drejer er de første resultater med den nye metode lovende.
“Én af deltagerne har fået tilbudt et fleksjob, og ni andre deltagere er så meget i bedring, at de er indstillet til virksomhedspraktik eller henvist til en virksomhedskonsulent,” siger Karsten Drejer.
Han oplyser, at formålet med projektet er at fjerne konkrete barrierer og i sidste ende at bringe borgerne tættere på beskæftigelse eller uddannelse.
“Derfor er vi også stolte over, at vi har hjulpet 20 af deltagerne i rusmiddelbehandling og fem videre fra bosted til egen bolig,” siger Karsten Drejer.
Resultaterne er opsigtsvækkende, fordi det er en målgruppe, som er meget svær at hjælpe.
Der er tale om en bred gruppe af mennesker;, hvor nogle eksempelvis kæmper med angst eller alkoholmisbrug og typisk vil falde fra på et traditionelt beskæftigelsesprojekt.

En ekstraordinær indsats

Andre har svære psykiske lidelser, blandingsmisbrug og måske tilmed problemer med kriminalitet, hjemløshed etc.
“Det er borgere, som førhen smuttede ud mellem fingrene på os i kommunerne. De har typisk ikke tillid til systemet og er vant til at passe sig selv. Derfor kræver det en ekstraordinær indsats at hjælpe dem, og det er netop, hvad den integrerede ACT-metode fokuserer på,” siger Jørgen Erlandsen, beskæftigelses- og sundhedschef i Skanderborg Kommune.
Deltagerne i ACT-projektet møder altid de samme kontaktpersoner. Det er et tværfagligt team, som består af sagsbehandler, sygeplejerske, tre socialfaglige medarbejdere, rusmiddelbehandler, psykiater og psykolog.
Vibeke Grarup fra Ry fremhæver fordelen ved, at teamet har et personligt kendskab til hende.
“Teamet har hjulpet mig med alt fra overordnet planlægning til små lavpraktiske ting som at læse svære breve. Der er altid en at ringe til, og det har gjort en forskel for mig,” uddyber Vibeke Grarup.
Også fra politisk side er der glæde over de gode erfaringer.
“Projektet ser meget lovende ud. Vi har en vision om at sikre så mange som muligt tilknytning til arbejdsmarkedet, og forhåbentlig er det initiativer som dette, der kan være med til at knække koden og hjælpe denne målgruppe videre,” siger borgmester Jørgen Gaarde (S).
e.r


OM ATC

  • ACT står for Assertive Community Treatment. 
  • ACT-indsatsen benyttes i USA, Australien, Canada og flere europæiske lande herunder Holland, England og Norge. 
  • Fokus er på at styrke borgerens selvstændighed via motivation og venlige skub.
  • Målgruppen for ACT-indsatsen er borgere over 18 år, som har både psykiske lidelser og misbrug. De er typisk på kontanthjælp, når de bliver tilknyttet projektet.
  • Deltagerne i projektet kan bl.a. få hjælp til at få styr på økonomien, mindske eller fjerne et misbrug, søge læge- eller tandlæge, håndtere konflikter med familie eller naboer etc.

Publiceret 27 January 2017 12:00