Arkivfoto.

Arkivfoto.

DEBAT:

Boliger i højden er eneste mulighed i centrum

Af Jens Kristian Sejer Jakobsen, Rosenvænget 66, 8362 Hørning

Hørning har udviklet sig fra landsby og landsby miljø i 1950/60 og til handelsby i dag, og denne udvikling er i de seneste år gået stærkt, og vil sandsynligvis forstærkes i årene fremover.
Hørnings centrale placering midt mellem Skanderborg og Århus, med gode trafikale forbindelser, ser ud til at være tiltrækkende for mange.
For at få boliger til det vi kalder almindelige mennesker, altså med mindre indkomster og især ældre, men også yngre med een indkomst, fremlægger Skanderborg kommune nu en lokalplan, der lægger op til boliger i højden, som er den eneste mulighed for beboelse i Hørnings centrum. Og den
udvikling vil fortsætte, hvis man fortsat vil have en driftig handelsby at leve i, og det ønsker de fleste af os, formoder jeg.
Jeg har tilladt mig at kommentere Skanderborg kommunes lokalplan, og medsender en kopi til læserbrevet:
Til Skanderborg Kommunes Kultur, Borger, Planlægning.
Jeg vil gerne kommentere Deres forslag til bebyggelse i Hørning midtby, det tidligere rådhus og arealet deromkring.
Jeg har i pressen set og hørt de til tider kraftige protester imod Kommunens plan (i dagens Danmark protesteres der imod alt), og da jeg er lodret uenig med de protesterende, bliver jeg nød til at give min mening til kende, protester skal I nok få nok af.
Jeg mener ideen er god med etage byggeri, især med mindre lejligheder, og til folk uden kørekort og bil. Det være sig ældre, men også mange unge vil gerne bo i Hørning midtby, så det er overkommeligt at handle og rimelig tæt på offentlig transport og andre servicemuligheder. Og da den ældre befolkningsandel ifølge Skanderborg kommune vil stig i de nærmeste år med ca. 75 %, vil der være et stort behov for lejligheder i Hørning midtby. Kommunen bør derfor ved salg af grunden, sikre sig retten til at henvise og evt. visitere til et antal af disse boliger.
Det er jo nok Hørnings mest attraktive byggegrund, og derfor mener jeg også, at den må komme så mange til gode, som muligt.
Som formand i Hørning menighedsråd i årene 1973 til 1996, i de år Kirkegård og Sognegård blev anlagt, fik vi lavet en fredning af Kirkegården, der pålagde Kirken altid at have fri indkik til Kirken. Begravelser hører snart fortiden til, da der nu er langt flest bisættelser, og der er gravpladser nok nord og øst for Kirken for folk der vil være i fred på Kirkegården. Jeg mener derfor, at det nye byggeri vil være med som en fin ramme om kirkegårdsanlægget.
Det nye byggeri, med mange mennesker, vil skabe endnu mere liv i Hørning, til gavn for Kirken og os alle.

Publiceret 01 March 2016 13:00