150 elever primært fra Niels Ebbesen Skolen samt et mindre hold elever fra Stjærskolen spurgte kritisk til folkeskolereformen, da de havde lejlighed til at møde et panel af lokale politikere.

150 elever primært fra Niels Ebbesen Skolen samt et mindre hold elever fra Stjærskolen spurgte kritisk til folkeskolereformen, da de havde lejlighed til at møde et panel af lokale politikere.

Politikere grillet af elever:

Hvorfor skal skoledagen være så lang?

Repræsentanter fra de syv partier i byrådet i paneldebat, hvor 150 elever spurgte dem ud om skolereformen

Af
Erland Rasmussen

Erland Rasmussen

“Hvor stor indflydelse har I på skolereformen? Hvorfor skal vi gå i skole i så mange timer? Og hvorfor er lektiecafeer tvungne?
Kritiske spørgsmål om skolereformen nærmest haglede ned over et panel af lokalpolitikere i aulaen på Niels Ebbesen Skolen forleden, da 150 elever fra 8. klasserne ville have ren besked om emnet.

Meldte sig frivilligt

Politikerne havde frivilligt stillet sig til rådighed for dybdeborende spørgsmål fra eleverne som led i et pilotprojekt i samfundsfag, der skal give de unge praktisk kendskab til kommunen, lokalt demokrati og medborgerskab.
Et af emnerne, eleverne havde forberedt sig på, var skolereformen. Og det viste sig at blive endnu mere højaktuelt, end nogen på forhånd havde forestillet sig.

Fuldt hus og fuld koncentration, da politikere svarede på spørgsmål på emner fra elever fra to skolers 8. klasser.

Fuldt hus og fuld koncentration, da politikere svarede på spørgsmål på emner fra elever fra to skolers 8. klasser.

Nyhed var ingen afsløring

Netop den dag, debatten fandt sted, bragede fagbladet Folkeskolen ud med nyheden om, at tre ud af fire folkeskoleelever mener, at skoledagen er blevet for lang efter indførelse af skolereformen.
Det var nu ikke nogen afsløring på Niels Ebbesen Skolen, hvor man tydeligt kunne mærke, at 8. klasserne oplever det samme, nemlig at skoledagen er for lang.
Derfor havde eleverne også glædet sig til at få direkte adgang til politikerne.
En smagsprøve fra debatten viser, at politikerne var meget forstående i forhold til elevernes betænkeligheder.
John Haarup, Dansk Folkeparti: “Det er nogle meget trætte børn, der møder frem til idræt om eftermiddagen, og nogle falder også fra, fordi de har mange ekstra timer. Der skal kigges på skolereformen igen og ændres.
Jens Sønderskov, SF: “Det er en udfordring med de mange timer, men der ligger også gode tanker bag som at få flere aktiviteter ind i skolen og lære på en anden måde. Det frygter jeg, har været svært at realisere.”
Rasmus Ingemann, Venstre: “Der er brug for justeringer. Ingen kan sidde mere end 45 minutter ad gangen, og efter seks timer har man brug for at komme hjem.”
Maria Temponeras, Enhedslisten: “Skolereformen er blevet til uden at spørge hverken lærerne eller eleverne. Det er derfor, den ikke virker.”
Tage Nielsen, Rad. Venstre: “Det er for mange timer, børnene går i skole. Skolereformen taler om læring, og det er godt, men det kan man få mange andre steder.”
Jørgen Naut, Socialdemokraterne: “Det er for tidligt at justere skolereformen før om tre til fire år, selv om det selvfølgelig bekymrer mig, hvis tre af fire elever oplever skoledagen som for lang.”
Thomas Cordtz, Konservative: “Vi var fra første dag mod den lange skoledag og lektiecafeerne, at alle skal have det samme. Brug ressourcerne fra lektiecafeerne til at hjælpe de elever, der har det sværest.

Få Folketinget i tale

Debatten om folkeskolereformen fortsatte med flere vinkler, inden spørgsmålet meldte sig, om Christiansborg-politikerne vil ændre i reformen.
“Jeg tror, det bliver meget vanskeligt at ændre på skolereformen, fordi det er et prestigeprojekt og nogen vil undgå at tabe ansigt,” sagde Tage Nielsen.
Rasmus Ingemann var mere optimistisk. Han tyder signaler fra Christiansborg sådan, at noget vil blive justeret.
“Men det er vigtigt, at der påvirkes nedefra, og derfor kunne man jo opfordre til, at alle her skrev til deres partifæller i Folketinget, at der er behov for justeringer,” lød det fra Rasmus Ingemann.

Flere emner til debat

Debatten kom også til at dreje sig om andre emner, eleverne har arbejdet med i undervisningen op til paneldebatten.
Det var emner som flygtningesituationen i Skanderborg Kommune, kulturtilbud for unge og forebyggelse af ungdomskriminalitet.

Publiceret 02 February 2016 12:00