Turismen skal ha' en på frakken, mener de Konservatives nye spidskandidat.

Turismen skal ha' en på frakken, mener de Konservatives nye spidskandidat.

DEBAT:

Styrkelse af turismen giver vækst og arbejdspladser

Thomas Cordtz, spidskandidat for Det konservative Folkeparti i Skanderborg, Lyngvej 14, 8680 Ry

I disse dage har kommunens § 17 stk. 4-udvalg om turisme påbegyndt sit arbejde.
Det er på høje tid, for Skanderborg kommune er stadig uden turismepolitik.
Ja, man forbavses over den hidtidige manglende interesse fra de siddende politikere, da vi har et kæmpe potentiale grundet Skanderborg Kom-munes enestående placering som “Porten til Søhøjlandet”, og da alene kyst- og naturturismen omsætter for 43,4 mia. kr. om året.
Men vi taber kampen om at tiltrække turister, hvis ikke vi får en samlet politik på området.
Turisme er potentielt vores vigtigste råstof til øget omsætning, vækst og arbejdspladser. Og der er i de kommende år stærkt behov for, at vi gennem en aktiv erhvervs- og turismepolitik skaber værdier og øget omsætning.
Dette skyldes ikke mindst, at kommunens økonomi og kernevelfærden er hårdt trængt pga. krav om massive besparelser på det kommunale budget – ca. 35 mio. kr. i år og det dobbelte næste år.
Vi er nødt til at hæve indtægterne og styrke kommunens indtjeningsmuligheder uden at bebyrde borgere og erhvervsliv med flere skatter.
Her kan øget turisme agere vækstmotor. Styrker vi turismen, skaber vi nye arbejdspladser og fortsat grobund for et rigt og varieret forretningsliv.
Herom vidner alle undersøgelser på området. De mange turister er en væsentlig årsag til fx Rys flotte forretningsliv.
Rys indbyggere udgør 10 pct. af indbyggerne i kommunen, men byen tegner sig for ca. 20 pct. af den samlede omsætning i butikkerne i hele kommunen.
Flere forretninger oplever større omsætning i juli måned end december, der ellers traditionelt er den største handelsmåned.
Og turisterne bliver ikke kun i Ry. De færdes i hele kommunen og Søhøjlandet med. Det skal vi forstå at udnytte, for turister giver liv og omsætning i byer og opland.
Men turisterne og den deraf følgende vækst og arbejdspladserne kommer ikke af sig selv, og den manglende politiske interesse i det siddende byråd er katastrofal i en branche, hvor konkurrencen er benhård.
Der har over en årrække været tendens til at færre turister gæstede vores kommune. Færre turister leder til, at der ansættes færre i turisterhvervene, og campingpladser, kroer, hoteller, restauranter mfl. udskyder investeringer, udbygninger og forbedringer af egen virksomhed. Det leder til tomme ordrebøger for en lang række af vores håndværkere. Arbejdspladser går tabt. Til gengæld vil det modsatte ske, hvis vi forstår at promovere og brande vores skønne kommune korrekt.
Derfor vil jeg og Det konservative Folkeparti arbejde benhårdt for en samlet turismepolitik, så vi bliver endnu bedre til at udnytte og promovere de indtjeningsmuligheder og råstoffer, vi har: Natur-/kulturoplevelser og turisme. Der skal nytænkes og skabes nye bæredygtige, oplevelsesmuligheder i og med naturen. Det vil skabe arbejdspladser, tiltrække turister og endvidere resultere i et stadigt blomstrende forretningsliv. Lad os se at komme i gang!

Publiceret 28 January 2016 13:00