Højvangen er fjernet fra ghettolisten

Af
Af Grethe Bo Madsen

Efter to år på den forkætrede ghettoliste figurerer Højvangen ikke længere på listen over særligt udsatte områder.
“Listen bekræfter det, vi gennem længere tid har mærket, nemlig at Højvangen er inde i en meget positiv udvikling,” siger borgmester Jørgen Gaarde i en pressemeddelelse til Lokalavisen.
“Jeg er glad på beboernes, boligforeningens og kommunens vegne. Timingen kan ikke være bedre, nu hvor det første store renoveringsprojekt er i fuld gang. De gamle blokke vil om få år fremstå som næsten helt nye og moderne rammer omkring livet i området. Og atger vi det lange lys på, vil helhedsplanen for Campus Skanderborg være med til at gøre området endnu mere attraktivt.”
Det er blandt andet på grund af et fald i ungdomskriminaliteten, at Højvangen nu ikke længere er på Ghettolisten. Fra 2012 til 2014 er antallet af unge med en problematisk adfærd faldet markant. Faldet i kriminaliteten skyldes ifølge SSP koordinator Kristian Kilt flere ting.
“Boligselskab, politi og kommune er blevet meget bedre til at løse udfordringerne i fællesskab. Vi har gjort meget ud af at trække på de mange ressourcer og gode foll, der allerede er i området og fået dem til at arbajde sammen mod et fælles mål. Vi har inddraget skole, daginstitutioner, jobcenter og ungdomsuddannelser, bydelsmødre og fædrene for at få dem til at arbejde for et fælles mål: Et tryggere og bedre Højvangen,” siger han.
Listen over særligt udsatte b9oligområder - den såkaldte ghettolisten - udarbejdes af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet og offentliggøres hvert år omkring 1. december.
For at et boligområde ender på ghettolisten skal det for det første huse mindste 1.000 beboere og dernæst opfylde tre ud af følgende fem kriterier:
1. Andelen af 18- til 64-årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse skal overstige 40 procent
2. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande udgør mere end 50 procent
3. Antallet af dømte for overtrædelser af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer skal overstige 2,7 procent af beboerne over 18 år
4. Andelen af 30- til 59-årige, der udelukkende har en grunduddannelse, overstiger 50 procent
5. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15 til 64 år er mindre end 55 procent af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen

Publiceret 02 December 2015 14:00