KLIMATILPASNING:

Galten får ny sø

Netop nu tager gravemaskiner fat på at udgrave en regnvandssø på Bytoften

Af
Grethe Madsen

Grethe Bo Madsen

Det sydvestlige hjørne af Bytoften vil i de kommende måneder på sin egen regnvandssø. Det sker som led i et større klimatilpasningsprojekt, hvor der samtidig etableres separat kloakering i området ved Bytoftvej, Søndergade og Porskjærvej. Det betyder, at regnvandet fremover bliver skilt fra spildevandet og ledes ud i den nye sø, mens spildevandet ledes videre til renseanlægget.
“Søen bliver et rekreativt element i byparken. Vi har i samarbejde med Skanderborg Kommune og en landskabsarkitekt udarbejdet projektet, så for eksempel beplantning, bænke og belysning kan være med til at give en oplevelse for dem, der bruger parken,” fortæller projektleder og ingeniør Juddi Madsen fra Skanderborg Forsyningsvirksomhed i en pressemeddelelse til Lokalavisen.
Søen skal både kunne rumme de meget store regnmængder, der kommer ved skybrud, som forventes at bliver hyppigere i fremtiden, og planen er ifølge Juddi Madsen, at søen skal dække et areal på omkring 1.000 kvadratmeter og blive cirka en meter dyb.

Porskjærvej spærres

De lokale borgere vil i forbindelse med klimatilpasningsprojektet opleve nogle gener, mens vejene bliver gravet op og spærret af i perioder.
“Det kommer selvfølgelig til at kunne mærkes – især på trafikken i området. Vi bliver blandt andet nødt til at lukke krydset mellem Porskjærvej og Søndergade i en kort periode. Men vi planlægger projektet, så det generer beboere, forretningsdrivende og trafikanter så lidt som muligt og i så kort tid som muligt. Vi laver omkørsel, når vi graver vejene op, og vi sørger for, at der hele tiden er adgang til huse, butikker og lægehus,” lover Juddi Madsen.
Det indledende arbejde i forbindelse med etableringen af regnvandssøen gik i gang i uge 37. I oktober starter kloakarbejdet på Bytoftvej og Søndergade, og i november tager gravemaskinerne fat på Porskjærvej.
Se tidsplanen for projektet her 

Publiceret 12 September 2015 09:00