En del af udvalget præsenterede Handlekataloget for Campus Skanderborg og Højvangen. Fra venstre Luise Buch Viftrup fra Projekt Højvangen, Rikke Christoffersen fra Skanderborg-Odder Center for Uddannelse, Kim Fuglsang fra Niels Ebbesen Skolen, Casper Sølberg fra Bragg + Sølberg og byrådsmedlem og formand for Campusudvalget Maria Baagøe Bove.

En del af udvalget præsenterede Handlekataloget for Campus Skanderborg og Højvangen. Fra venstre Luise Buch Viftrup fra Projekt Højvangen, Rikke Christoffersen fra Skanderborg-Odder Center for Uddannelse, Kim Fuglsang fra Niels Ebbesen Skolen, Casper Sølberg fra Bragg + Sølberg og byrådsmedlem og formand for Campusudvalget Maria Baagøe Bove.

Campus skal pulse af liv og fællesskab

Ni prioriterede forslag skal udvikle Campus til et dynamisk, attraktivt og pulserende centrum for ungeliv i Skanderborg

Af
Grethe Madsen

Grethe Bo Madsen

“Det er forslag, der afspejler, hvad der sker i området, og hvad aktørerne selv ønsker. Vi har haft meget stort fokus på at tale med alle aktører i området, både på uddannelsesinstitutionerne og i Højvangen. Vi har opnået en fælles forståelse for området, dets udfordringer og dets store potentiale.”
Formand for det særlige Campus-udvalg, Maria Baagøe Bove (R), smilede stort, da hun i sidste uge præsenterede udvalgets arbejde.
Målet er en udvikling af Campus Skanderborg og Højvangen til et sammenhængende, dynamisk, attraktivt og pulserende centrum for ungeliv i Skanderborg.
Udgangspunktet var en inspirationsdag i januar, hvor både uddannelsesinstitutionerne, elever, boligforeninger og foreningslivet mødte op og kom med ideer til udviklingen af området.
“Vi har arbejdet videre med det input og løbende kvalificeret og prioriteret ideerne, indtil vi nu står tilbage med de ni prioriterede forslag, der udgør handleplanen,” forklarer Maria Baagøe Bove.

Fælles socialt miljø

Som det vigtigste forslag i udviklingen af området peger udvalget på en gennemgribende forandring af udearealerne, så de forskellige uddannelser på Campus bindes bedre sammen.
Samtidig skal forbindelsen til boligområdet i Højvangen via skolestien og til midtbyen gøres bedre og lettere tilgængelig.
“Det er vigtigt, at vi binder institutionerne bedre sammen, så vi på den måde er med til at skabe mere liv og understøtte det sociale miljø på tværs af institutionerne. En af udfordringerne er jo, at området ligger stille hen efter kl. 15, når de unge er taget hjem,” understreger udvalgsformanden, der forestiller sig et mere attraktivt udeområde, der samtidig inviterer til at blive brugt.

Ifølge Maria Baagøe Bove var medlemmerne af udvalget forbavsende enige, da forslagen i handleplanen skulle prioriteres.

Ifølge Maria Baagøe Bove var medlemmerne af udvalget forbavsende enige, da forslagen i handleplanen skulle prioriteres.

Fælles elevråd er på vej

“En parkourbane, streetbasket og multibane kunne være noget af det, der ville være en naturlig del af udearealerne i et ungdomsmiljø og som samtidig ville være med til at skabe mere liv.”
Ud over de ni forslag, som nu er overleveret til byrådet, har Campus-udvalget også sat gang i forslag, som det er op til aktørerne selv at føre ud i livet. “Det drejer sig om efteruddannelsestilbud, om fælles masterclas på tværs af uddannelsesinstitutionerne og et fælles elevråd,” for klarer Maria Baagøe Bove.

De 9 forslag

  • En gennemgribende forandring af udearealerne på campusområdet. Samtidig skal tilgængeligheden til området gøres lettere
  • Flere ungdomsboliger
  • En fælles identitet og branding af Campus 
  • Etablering af et X-house, et fælles kultur-, videns-, lærings- og mødested på tværs af uddannelserne.
  • Øget samarbejde med erhvervslivet
  • Etablering af et Campusråd til fælles ageren.
  • Flere sociale arrangementer
  • Tiltrække internationale elever.
  • Tilrække flere uddannelser

Publiceret 29 June 2015 12:00