Caption Caption

Caption Caption

Motorvej:

Sorteper ender hos Skanderborg

Af
Grethe Madsen

Grethe Bo Madsen

Det kommer formentlig aldrig frem i lyset, hvad det var, der fik politikerne på Christiansborg til at se bort fra Vejdirektoratets anbefalinger og vælge en linjeføring syd om Lading Sø for den kommende motorvejstrækning fra Aarhus til Viborg.
Ikke det mindste lille svar er det lykkes byrådspolitikerne i Skanderborg at presse ud af Trafikminister Magnus Heunicke, Folketingets Trafikudvalg eller partierne bag transportforliget.
“Vi må konstatere, at ingen af forligspartierne ønsker at genåbne forliget,” konstaterer borgmester Jørgen Gaarde (S).
“Vi får ikke en linjeføring nord om Lading Sø, og vi får heller ikke flyttet linjeføringen de par hundrede meter mod nord, som kunne have mindsket genere for borgerne i Herskind og Skivholme.”
I stedet sætter byrådspolitikerne nu deres lid til, at kommunens embedsmænd i dialog med Vejdirektoratet kan finde rum for mindre justeringer for at mindske generne for de berørte borgere i Herskind og Skivholme.

null

Publiceret 23 January 2015 09:00