Transportminister Magnus Heunicke mener ikke, Skanderborgs forslag om at rykke motorvejsføringen til Viborg nogle få hundrede meter mod nord er mulig inden for rammerne af den VVM-undersøgelse, der allerede er gennemført. Derfor afviser han i et svar til Folketingets Transportudvalg at arbejde videre med forslaget. Foto: Christian Mikkelsen

Transportminister Magnus Heunicke mener ikke, Skanderborgs forslag om at rykke motorvejsføringen til Viborg nogle få hundrede meter mod nord er mulig inden for rammerne af den VVM-undersøgelse, der allerede er gennemført. Derfor afviser han i et svar til Folketingets Transportudvalg at arbejde videre med forslaget. Foto: Christian Mikkelsen

Lang næse til Skanderborg:

Glem alt om at rykke motorvej mod nord

I et svar til Folketingets Transportudvalg afviser transportministeren at ændre linjeføringen af motorvej A26 få hundrede meter mod nord, sådan som et enigt Skanderborg Byråd ellers har opfordret til

Af
Grethe Madsen

Grethe Bo Madsen

Spidssnudede frøer, vandsalamandre og flagermus, spænder sammen med en mindre skov og et stykke fredet land ved Lading Sø ben for Skanderborgs ønske om, at rykke den forkætrede linjeføring af motorvej A26 til Viborg nogle få hundrede meter mod nord.
Forslaget var ellers et forsøg på at skabe en spiselig løsning for de berørte borgere i Herskind og Skivholme i den nordlige del af Skanderborg Kommunen.
De kom i klemme, da partierne bag transportforliget i juni overraskende og stik imod VVM-undersøgelsens anbefalinger valgte en linjeføring syd om Lading Sø.
På vegne af det samlede byråd fik borgmester Jørgen Gaarde (S) sammen med Finn Sander Jensen (S), Søren Erik Pedersen (V) og John Haarup Laursen (DF) foretræde for Folketingets Transportudvalg 27. november.
Øverst på dagsordenen stod ønsket om at få forligspartierne til at genoverveje forliget med henblik på at ændre linjeføringen til nord om Lading Sø, eller alternativt at rykke den 200 meter mod nord.

Forslag kræver ny VVM-undersøgelse

Men Skanderborg får i stedet en lang næse af transportministeren, der afviser forslaget. Det fremgår af et svar til Folketingets Transportudvalg.
Magnus Heunicke begrunder afslaget med, at Vejdirektoratet har vurderet, at en flytning af motorvejen 200 meter mod nord vil kræve en ny VVM-undersøgelse.
“Jeg er enig i, at de berørte lodsejeres ønsker i videst muligt omfang skal imødekommes i en eventuel detailplanlægning af projektet. Det er dog samtidig min holdning, at dette bør ske inden for rammerne af VVM-undersøgelsen og uden at skabe gener for andre lodsejere,” skriver Magnus Heunicke i sit svar.
Samtidig peger han på, at forslaget fra Skanderborgs Byråd går mere gennemgribende gennem Skivholme Skov og desuden rammer en fredning ved Lading Sø.
Den foreslåede linjeføring krydser desuden flere tilløb til Lading Sø, og vil øge behovet for broer og dermed gøre vejen dyrere.
Endelig mener ministeren, at forslaget vil medføre et behov for at undersøge, hvordan det ændrede motorvejsforløb vil påvirke bestanden af spidssnudede frøer, vandsalamandre og flagermus.

Herskindborgernes ønske om at rykke motorvej A26 til Viborg et par hundrede meter mod nord møder ikke kun modstand hos borgerne i Lading og omegn. Også transportminister Magnus Heunicke afviser forslaget. Arkivfoto

Herskindborgernes ønske om at rykke motorvej A26 til Viborg et par hundrede meter mod nord møder ikke kun modstand hos borgerne i Lading og omegn. Også transportminister Magnus Heunicke afviser forslaget. Arkivfoto

Publiceret 23 December 2014 15:00