DEBAT:

Foretræde for Transportudvalget Header

Af Finn Sander Jensen,byrådsmedlem Socialdemokraterne, Smedevænget 72, Skovby, 8464 Galten

Nu på torsdag, den 27. november er vi en deputation fra Skanderborg Byråd, som har foretræde for Transportudvalget. Alle partier i byrådet har haft mulighed for at deltage.
Her i juni måned blev der indgået et bredt forlig blandt flere partier i Folketinget om bl.a. linjeføringen af den kommende motorvej A26 fra Aarhus til Viborg.
Det blev her besluttet, at den kommende motorvej skulle gå syd om Lading Sø, ganske tæt ved Skivholme, Herskind Hede og Sjelle Mark.
En VVM undersøgelse peger på en nordlig løsning. En VVM undersøgelse er en redegørelse for, hvordan et projekt vil påvirke det omgivende miljø.
Der er indgået et forlig om en sydlig linjeføring, uden at man har nævnt hverken Lading Sø, Skivholme, Herskind Hede eller Sjelle Mark.
Det har siden ikke været muligt at få en begrundelse for denne kontroversielle beslutning.
Hverken hvorfor man gik imod VVM-undersøgelsen eller hvorfor den sydlige løsning er bedst.
Det er et demokratisk problem, når politikere ikke kan stå på mål for store og væsentlige beslutninger i samfundet.
Et enigt Transportudvalg bør være i stand til at komme med en saglig begrundelse for deres beslutning.
Sammen med Kristian Skovhus har jeg skrevet nogle indlæg i pressen de sidste 2-3 år og alle taler for en nordlig linjeføring, da saglige forhold peger på netop denne løsning. Men saglige forhold er ikke vægtet højt i denne sag.
Det var netop denne frygt, der fik Kristian Skovhus og undertegnede til at sende et åbent brev til Transportudvalget, den 14. september 2013.
Heri påpegede vi, at det ikke var hensigtsmæssigt med en linjeføring syd om Lading Sø af naturmæssige, arkæologiske og landskabelige grunde.
Vi afsluttede vores brev til Transportudvalget med, at vi mente en nordlig linjeføring vil være den rette, at miljøet, landskabet omkring Lading Sø, Skivholme, Sjelle Mark og Herskind Hede helt sikkert vil have det bedre med en nordlig linjeføring.
Man ved nu bl.a., at man har lænet sig op at en vildledende beregning omkring antallet af berørte personer af henholdsvis en nordlig og sydlig linjeføring. Der er faktisk flere personer, der bliver påvirket af motorvejen ved en sydlig linjeføring.
Der er indgået et forlig om linjeføringen, men ikke vedtaget en lov. Men, det er et stærkt forlig, da næsten alle partier står bag det. Det viser sig også ved, at ingen ønsker eller behøver at kommentere på indholdet i forliget, men henviser til, at det er en samlet pakke. Selve den del af forligsteksten, der omhandler linjeføringen ved Lading Sø er på få linjer og helt uden lokale stednavne. Der er truffet en forkert beslutning om linjeføringen, som vi fortsat vil arbejde på at få ændret.

Publiceret 24 November 2014 13:00