DEBAT:

Langt de fleste finder en praktikplads

Af Finn Kyed, uddannelseschef i Arbejdsgiverne

Lad os lige slå en ting fast. Der er i dag 80.000 erhvervsskoleelever i praktik. Det er værd at huske på i debatten om praktikpladser, hvor man ofte får det indtryk, at de ikke er til at opdrive. Virkeligheden er, at langt de fleste unge erhvervsskoleelever finder en praktikplads.
Af de 80.000 elever er 11.000 elever i skolepraktik. Det er selvfølgelig ikke det samme som en praktikplads i en virksomhed, men alligevel nok til, at de som færdiguddannede hurtigt bliver afsat på arbejdsmarkedet. Og det er det, der tæller.
Tilbage står en gruppe på 600 unge - altså under én procent - som ikke kan færdiggøre deres uddannelse. De kan ikke finde en praktikplads og tilbydes ikke skolepraktik, som man ikke tilbyder nicheuddannelser, hvor der ikke er en tilstrækkelig efterspørgsel på arbejdsmarkedet. Vil den unge eksempelvis være beslagsmed, kræver det, at den unge selv får tingene til at gå op. Og på de uddannelser vil der nok altid være for få praktikpladser.      
Det ser altså samlet set fornuftigt ud, og derfor skal man passe meget på med at tale problemet om manglen på praktikpladser op. Faren er, at elever i folkeskolen og deres forældre får den opfattelse, at det er risikabelt at vælge en erhvervsuddannelse - man risikerer ikke at kunne færdiggøre sin uddannelse.
En sådan myte ville være stærk samfundsskadelig. Der er allerede for få unge på erhvervsuddannelserne. I industrien har vi svært ved at overholde produktionstider på grund af mangel på arbejdskraft - eksempelvis industriteknikere. Derudover viser de seneste fremskrivninger, at vi om seks år vil mangle 30.000 håndværkere. Så en myte om mangel på praktikpladser har vi absolut ikke brug for.   
Men vi skal uddanne langt flere inden for håndværk og industri. Vi skal have mange flere unge på erhvervsuddannelserne, og det kræver flere praktikpladser i fremtiden. Derfor skal endnu flere virksomheder ansætte lærlinge, og her er der noget at komme efter - der er faktisk en del virksomheder, som slet ikke tager ansvar for at uddanne den næste generation.
Endelig skal vi have spredt budskabet til de unge og deres forældre om fordelene ved at vælge en erhvervsuddannelse. For det første er de garanteret beskæftigelse - der er mangel på faglærte derude. For det andet har de gode muligheder for at starte som selvstændige og bygge deres eget op. Endelig er det muligt for at læse videre eksempelvis til ingeniør. Og praktikpladser mangler der stort set heller ikke - slet ikke hvis de sidste virksomheder også vågner op

Publiceret 22 November 2014 13:00