DEBAT:

Et nødvendigt nej…

Af Martin Frausing Poulsen, (DF), medlem af byrådet

Skanderborg Byråd behandlede på sidste møde et ønske fra SMUKFEST om en konceptændring, så der i stedet for en SMUKFEST i en weekend skulle være to fester over to weekender.
Som udgangspunkt en spændende ide, der af SMUKFEST blev beskrevet som 6 dages musik – altså ”kun” en dag mere end nu. Det skulle dog vise sig, kun at være en del af sandheden, f. eks. er Medhjælpercampen berammet til at starte allerede den d. 24 juli og først slutte den 9. august.
SMUKFEST bruger som argument, at ønsket kommer på grund af konkurrencen fra den endnu ikke afholdte Tinderbox i Odense. Vi kunne forstå ønsket, hvis SMUKFEST sagde, at de blev nødt til at gøre det for at holde deres omsætning. I stedet melder de ud, at det drejer som at hæve omsætningen med 70 – 80 procent, hvormed sagen i højere grad drejer sig om profit, end om overlevelse.
Det er nok også kun de færreste, der kan gennemskue konsekvenserne af den forhåndsgodkendelse, som SMUKFEST fik på byrådsmødet, idet analysearbejdet først skal påbegyndes nu.
Af aftalen mellem SMUKFEST og Skanderborg Kommune fremgår det også, citat; ”Forberedelse af festivalen begrænses tidsmæssigt til 6 uger forud for afvikling af festivalen…”.
Adgangen til Dyrehaven og Søbadet reduceres så igen, så uvedkommende, det vil sige ikke betalende borgere, holdes ude i større dele af sommerferien.
SMUKFEST er et aktiv for Skanderborg Kommune, så afstemningen i byrådet var ikke et for eller imod dem, men et spørgsmål om at tage demokratiet alvorligt.
Havde indstillingen lydt på, at man ville se på SMUKFESTs ønsker, når tingene var juridisk undersøgt og borgerhøringerne havde fundet sted, så var sagen en helt anden. Dansk Folkeparti er åben over for at se på indstillingen, når den kommer til politisk behandling igen, men så sker behandlingen også på et forhåbentligt mere oplyst grundlag.
I Dansk Folkeparti er vi ikke til sinds at foregive, at borgerne har indflydelse, når høringspro-cesserne antager karakterer af skueprocessor og beslutningerne skal træffes på alt for løse grundlag – derfor var ”Nej'et” på byrådsmødet et nødvendigt nej.

Publiceret 05 November 2014 13:00