DEBAT:

Læring skal være synlig

Af Søren Nielsen, Bjertrupvej 21, 8362 Hørning, Socialdemokratisk byrådsmedlem

Synlig Læring. Under denne arbejdstitel har Skanderborg Kommune igangsat et omfattende uddannelsesprogram, der er tilrettelagt for skolernes lærere og pædagoger. Det handler om de professionelles tilgang til at arbejde med elevernes læring.
Skolereformen er inspireret af John Hatties teorier om mere og bedre læring. Disse teorier er med succes afprøvet flere steder i verden bl. a. Canada.
Skanderborg Kommune har i samarbejde med repræsentanter for John Hatties organisation tilrettelagt det førnævnte uddannelsesprogram for at fremme implementeringen af skoleloven på alle kommunens skoler.
Programmet indeholder følgende elementer:
Kursus til alle medarbejdere på kommunens skoler med fokus på undervisningens tilrettelæggelse og tydeliggørelse af læring
Der uddannes ressourcepersoner på alle skoler til fremme af implementeringen af loven.
Der er også efteruddannelse til ledelsen, da lederrollen har stor betydning for elevernes læring.
Som en del af projektet er der i maj i år indsamlet data, så der kan udarbejdes en oversigt over, hvor skolerne står før projektets start. Man kan kalde det for en baseline eller nul-punkt. Allerede i foråret 2015 udarbejder skolerne rapporter på baggrund af de opnåede resultater. Disse resultater bearbejdes af Hatties forskergruppe.
Hermed er der kommet fokus på evaluering som en naturlig del af arbejdet i skolen.
Hertil kommer, at der også skal satses på faglig efteruddannelse af lærerne, således at man kun underviser i fag, hvor man har linjefagskompetence.
Med dette omfattende uddannelsesprogram, som forløber over tidsrummet 2014 – 2017, bliver medarbejderne i Skanderborg Kommune klædt godt på til at løfte den store opgave med implementeringen af folkeskoleloven og fremme af elevernes læring.

Publiceret 01 November 2014 13:00