DEBAT:

Plejecentret er både hjem og fællesskab

Af Birte M. Andersen, byrådsmedlem (V), Byager 44, 8660 Skanderborg

Vores Plejecentre skal være en naturlig del af lokalsamfundene og åbne for pensionisterne i området. Mange af os lever længere og vi får heldigvis flere gode år. Men på et tidspunkt
melder skavankerne sig for de fleste, og vi kan få brug for pleje og omsorg.
Et gammelt mundheld siger, at et samfund skal måles på, hvordan det behandler sine ældre. Jeg tror, der er noget om snakken. Vi har i Skanderborg Kommune en god ældrepleje med en dygtig hjemmepleje og gode plejecentre.
Det kan vi udvikle yderligere til gavn og glæde for mange ældre, også dem, som i dag ikke har brug for plejecentret eller hjemmehjælp.
Kernen i den kommunale ældrepleje er naturligvis den sundhedsfaglige behandling, pleje og omsorg. Men fordi man bliver gammel og måske svagelig, bliver man jo ikke et andet menneske indeni. Vi har brug for fællesskaber for socialt samvær og brug for at engagerer os i og med hinanden. Det gælder jo også når vi bliver gamle. Det lokale miljø, det vi kender og er trygge ved, er en ramme, det er godt at kunne forholde sig til, når man
får brug for hjælpen - men også inden man får brug for hjælpen, kan det nok være rart for mange af os at have stiftet bekendtskab med ældreplejen, dets værdier og muligheder f. eks på det lokale plejecenter.
Den dag man måtte få behov for at flytte ind på et plejecenter, er det godt at være tæt på det, man kender. At bo der, hvor man har et netværk, hvor man er kendt for den person man var, og det man kunne engang, er med til at fastholde den enkeltes værdi. Man er ikke “bare” dement eller svagelig, men et menneske, som har været en del af et samfund og som omgivelserne kender fra tidligere.
Derfor tror jeg, vi skal tænke os rigtig godt om og gøre, hvad vi kan for at bevarer de små plejecentre. De har en stor værdi i lokalsamfundet, her er gode arbejdspladser og interesse og engagement fra det lokale samfund. Her er korttidspladser, hvor man kan opholde sig i en periode og blive rehabiliteret og komme hjem igen. Ens egen praktiserende læge kommer på besøg. Naboen eller familien kan komme forbi, hverdagen forbliver i det kendte miljø.
Nogen hævder, de små lokale plejecentre er for dyre. For dyre i forhold til hvad? Hvad måler vi egentlig på og efter? Alle taler om at civilsamfundet skal inddrages i ældreomsorgen. Men så må vi som byråd jo også sikre at der er nogen rammer, nogen fællesskaber og faciliteter, man lokalt kan engagerer sig i. Man må naturligt forvente at private borgere først og fremmest vil engagerer sig lokalt. I familie og venner og mennesker man i forvejen har et kendskab til. Engagementet skal være konkret, nærværende og overskueligt.
Både den modtagende og den ydende skal kunne føle sig trygge i en sammenhæng man kan overse og identificerer sig med. Jeg synes det er på tide vi får seriøse overvejelser og diskussioner i vores kommune om disse helt centrale opgaver i vores kommunestyrer.
Byrådet bør gå foran i en sådan diskussion, være bevidst om hvad man ønsker skal præge ældreområdet i vores kommune. Gøre det med åbne øjne, veje argumenterne op mod hinanden og være parate til at prioriterer. Nu har jeg hermed givet bolden op.

Publiceret 20 August 2014 13:00