AKT-pædagogo Tinna Boeriths og Lone Jørgensen, skoleleder på Højboskolen (th).

AKT-pædagogo Tinna Boeriths og Lone Jørgensen, skoleleder på Højboskolen (th).

Med MOT stopper mobning

Højboskolen i Hørning er blandt de ti skoler i Danmark, der er udpeget til at deltage i pilotprojektet MOT efter norsk forbillede

Af
Grethe Madsen

Grethe Bo Madsen

Højboskolen i Hørning er en af de 10 danske skoler, der deltager i pilotprojektet MOT. MOTer en holdnings- og værdiskabende organisation med udspring i Norge.
MOT fokuserer på at give børn og unge mod til at være sig selv, mod til at drage omsorg for sig selv og andre og mod til at sige nej.
“Vi synes, det passer perfekt sammen med vores inklusionsprojekt Kom Nu. MOT handler om at inddrage andre, tage vare på dem og at turde sige fra,” forklarer skoleleder på Højboskolen, Lone Jørgensen.
Tinna Boeriths, børnehaveklasseleder, AKT-pædagog og tovholder på projektet Kom Nu, er blandt dem, der nu skal uddannes til MOT-vejledere. 
Eleverne i udskolingen på Højboskolen vil seks gange i løbet af skoleåret få fire timers undervisning i MOT.
“På de norske skoler, hvor man har indført MOT, er mobning helt forsvundet,” fortæller Lone Jørgensen, der forventer sig meget af skolens deltagelse i pilotprojektet.
 

null

Publiceret 20 August 2014 09:00