John Haarup Laursen.

John Haarup Laursen.

DEBAT:

Hvorfor gå imod eksperterne, borgerne og den sunde fornuft?

Læserbrev vedrørende motorvejen Århus - Viborg

Af John Haarup Laursen, byrådsmedlem (DF), Skanderborg Byråd

Ja det ville være meget letter for Folketingets transportudvalg hvis de valgte den anbefalede løsning nord om Lading sø, i stedet for at gå deres egne veje og vælge syd om Lading sø. Resultatet af denne enegang betyder, at de får en hel flok fornuftige borger og lokalpolitiker imod sig, noget man med lethed kunne have undgået.
Det er netop det, vi oplever, efter at transportudvalget har besluttet at, linjeføringen af den kommende motorvej imellem Århus og Viborg skal gå syd om Lading sø, en beslutning som er kommet noget uventet for borgerne i det berørte område.
Det man skal notere sig er, at der er borgere i den nordlige del af Skanderborg kommune samt borgere i den sydvestlige del af Favrskov kommune, der er gået sammen for at kæmpe imod denne beslutning. Dette skulle man tro ville få byrådet i Favrskov og traudsportvalget til at tænke sig om en ekstra gang, for det er ikke hver dag at borgere på tværs af kommunegrænser, står sammen i en kamp mod deres kommuner og folketinget.
Eksperterne i vejdirektoratet har også peget på en nordlig løsning som er billigere, kortere og ikke løber gennem smukke naturområder, eller skærer igennem to fredede områder og måske ødelægger bevaringsværdige fortidsminder af arkæologisk interesse.
Der er brug for at lade fornuften råde ovre på Christiansborg i folketingets transportudvalg, og det er aldrig for sent eller forbudt at ændre en forkert beslutning til noget bedre.

Publiceret 13 August 2014 13:00