DEBAT:

Tak for en opsang

Af Kristian Lindskov, Herskind Hede

Kære Tage Nielsen, Byrådsmedlem i Skanderborg: Tusinde tak for dit indlæg på Lokalavisenskanderborg.dk mandag 14. juli. Det er dejligt, at du giver vore landspolitikere og politikere i Favrskov en opsang.
Det er et alvorligt angreb på demokratiet, at folketinget totalt har tilsidesat Vejdirektoratets anbefalinger om linjeføringen af motorvejen, mellem Søbyvad og Aarhus.
Folketinget har besluttet at motorvejen skal føres syd om Lading Sø, selv om Vejdirektoratet ønsker motorvejens linjeføring nord om Lading.
Det er min opfattelse, at Folketinget er på tynd is, hvis man fremover ikke vil lytte til eksperterne på de forskellige områder og kun tage sig selv til rette.
Denne sag har givet stor politiker-lede i den nordlige ende af Skanderborg Kommune m.v.
Landspolitikerne får jo travlt, hvis borgerne i Danmark ikke kan forvente, at politikerne vil benytte sig af Vejdirektoratets arbejde og beregninger.
Det kan åbenbart betale sig at rette direkte henvendelse til vore landspolitikere - også med hjemmelavede og forkerte beregninger.
Vi føler os jo helt til grin, at vi troligt har fulgt spillets regler: Gjort indsigelser direkte til Vejdirektoratet osv.
Borgmesteren i Favrskov fik sin forvaltning til at lave diverse hjemme lavede støjberegninger, som både Vejdirektoratet og ministeriet forkastede som forkerte.
Alligevel fortsatte borgmesteren i Favrskov med at fremture med sine hjemmelavede beregninger.
Det er simpelt hen utroligt, og det er meget vanskeligt at acceptere, når lobby-borgmesteren fra Favrskov får sin vilje på baggrund af forkerte oplysninger.
Hvis Vejdirektoratet efter deres grundige undersøgelser havde anbefalet den sydgående linjeføring, så havde det været lettere at forstå og leve med beslutningen.
For at sige det lidt firkantet, så ville det faktisk være et mindre overgreb mod befolkningen, hvis folketinget for nogle år siden blot havde besluttet, at linjeføringen skulle gå syd om Lading Sø, præcis ligesom beslutningerne bliver taget i lande, vi kalder diktaturer.
Det er meget værre at føle sig bedraget: At få at vide at der bliver iværksat en demokratisk proces, som indbefatter grundige undersøgelser til en værdi af 25 milioner kroner. At lade biologer tælle frøer. At lade folk komme med indsigelser. At lade Vejdirektoratets medarbejdere udfærdige en rapport, som vel er tæt på 1.000 sider - for så senere blot at gøre som det passer en.
Det er et groft overgreb, synes jeg. Det giver også stof til eftertanke, at der tilbage 1990 blev besluttet, at Viborgvej skulle forlægges til en linjeføring mellem Lading by og Lading Sø.
På et tidspunkt ønskede både det daværende Århus Amt og Favrskov kommune, at forlægningen af motorvejen i stedet skulle gå nord om Lading by.
Så sent som i efteråret 2010 har man kunnet finde følgende om Lading - på Favrskov Kommunes hjemmeside:  Siden 1970'erne har der været arbejdet med en forlægning af Viborgvej, hvor linjeføringen har været foreslået lagt syd om Lading by. I dag arbejdes der med en løsningsmulighed, hvor vejen føres nord om byen. Det er denne model, der danner grundlag for den kommunale planlægning.
Senere står der desuden: Forlægning af Viborgvej nord om byen vil give nye udviklingsmuligheder.
Det er ikke ligefrem denne argumentation, som borgmester Niels Borring Favrskov har fremført de seneste år. Det er både til at grine og græde af.
Ved Vejdirektoratets første præsentationsmøde i Hammel var det stadig Favrskov Kommunes politik, at forlægningen af motorvejen skulle nord om Lading. Ved dette møde skældte borgere nord for Lading ud på repræsentanter fra byrådet i Favrskov for deres holdning om, at motorvejen skulle nord om Lading.
Byrådet i Favrskov foretog herefter en kovending og pludselig ønskede de motorvejen skubbet ned i Skanderborg Kommune.
Fordelene ved motorvejen vil man gerne have i Favrskov, men ulemperne skubber man så ned i nabokommunen. Det er flot.
Det er jo komment som en tyv om natten, at linjeføringen syd om lading Sø kunne komme i spil. Borgerne i Lading og Fajstrup har i mange år vidst at forlægningen af motorvejen ville komme enten mellem Lading by og Lading Sø eller eller nord for Lading By.
Det er mit håb at andre i Skanderborg Byråd - ligesom dig Tage Nielsen - vil protestere kraftigt mod det overgreb, der sker mod naturen og menneskene i den nordlige ende af Skanderborg Kommune.

Publiceret 22 July 2014 13:00