Tage Nielsen, radikalt byrådsmedlem i Skanderborg Byråd, er fortørnet over beslutningen om en nordlig linjeføring af ny motorvej. Arkivfoto.

Tage Nielsen, radikalt byrådsmedlem i Skanderborg Byråd, er fortørnet over beslutningen om en nordlig linjeføring af ny motorvej. Arkivfoto.

DEBAT:

Svinestreger, rævekager og det der er værre

Af Tage Nielsen, Byrådsmedlem (R), Skanderborg Kommune

Svinestreger, rævekager og det der er værre.
Jeg er overrasket, skuffet og også bekymret.
Overrasket fordi alle saglige argumenter i sagen om motorvejen A26 er blevet tilsidesat af de politikere, der har indgået aftalen om motorvejens linjeføring.
Skuffet fordi det har vist sig, at lobbyisme og politiske venskaber fylder mere i sådanne sager, end jeg havde forestillet mig.
Og bekymret fordi, det har vist sig, at alle midler tages i brug, når man ønsker en bestemt sag fremmet til egen fordel.
Det har meget længe været en kendsgerning, at VVM redegørelsen utvetydigt viser, at en nordlig linjeføring er den bedste. Det gælder omkring geologi og landskab, omkring plante- og dyreliv, det gælder omkring kulturarv, friluftsliv, og det gælder i forhold til, hvor mange der påvirkes af motorvejens placering også økonomi.
Den omtalte VVM redegørelse medfører derfor også, at Vejdirektoratet overfor folketing og minister entydigt anbefaler en nordlig linjeføring. Denne redegørelse beskriver i alle detaljer, hvorfor det netop er den nordlige linjeføring, der bør gennemføres.
Skanderborg Kommune har gennem talrige henvendelser til skiftende transportministre og ved foretræde for og besøg af Folketingets Transportudvalg argumenteret for den nordlige linjeføring.
Jeg har selv som daværende viceborgmester haft lejlighed til at tale til transportudvalget og fremføre de helt igennem saglige argumenter for denne løsning. Det skete da transportudvalget besøgte bl.a. Lading en tidlig morgen den 19. september sidste år.
Siden da er sagen blevet forhandlet i transportudvalget og der er ingen tvivl om, at enhver mulighed for påvirkning af de besluttende politikere er blevet forsøgt.
Og det står klart for mig nu, at den proces er alt andet en køn at se tilbage på.
Når der kan laves en aftale om en linjeføring, der på alle områder er den dårligste, så er det stærkt bekymrende.
Her har det altså ikke været de saglige argumenterne, der talte. Her var det den, der havde de bedste politiske kontakter, der vandt.
Det siger i sandhed noget om, hvilke ufine metoder der også er anvendt i denne sag.
Jeg ved, at mit eget partis involverede MF'ere udelukkende har peget på den nordlige linjeføring. Det lykkedes ikke at få denne beslutning igennem, øjensynligt fordi der var så stærkt et pres på Venstres og Socialdemokraternes MF'ere om netop at undgå denne løsning.
Nu kan jeg så – sammen med en lang række andre – reflektere over, hvor dette pres kom fra.
Jeg har tidligere udtalt, at Favrskov vil have alle fordele af en motorvej, men absolut ingen ulemper.
Det er sådan det bliver, med den beslutning, der indtil videre er taget.
En politiker sagde engang: ”Man har et standpunkt til man tager et nyt”.
Det er stadig muligt at ændre beslutningen.
Det vil jeg kraftigt opfordre til sker.

Publiceret 14 July 2014 13:00