Landsbyrådet Herskind-Skivholme vil have Ombudsmand til at gribe ind i sagen om at linjeføre kommende motorvej 26 syd om Lading Sø. Arkivfoto.

Landsbyrådet Herskind-Skivholme vil have Ombudsmand til at gribe ind i sagen om at linjeføre kommende motorvej 26 syd om Lading Sø. Arkivfoto.

Landsbyråd til Ombudsmand om linjeføring af motorvej

Herskind-Skivholme kæmper for at få beslutning om sydlig linjeføring gjort om

Af
Af Erland Rasmussen

Borgerne i Herskind-Skivholme er fortsat så harme over politikernes beslutning om at føre den kommende motorvej 26 mellem Århus og Viborg syd om Lading sø, at de nu forsøger at få Ombudsmanden til at gå ind i sagen.
Bag henvendelsen står blandt andre Landsbyrådet for Herskind-Skivholme, der i flere år har arbejdet intenst for en nordlig linjeføring, fordi den efter rådets opfattelse vil give færrest negative konsekvenser for mennesker, økonomi, kultur og natur. En holdning, Vejdirektoratet og en VVM-redegørelse i øvrigt giver dem ret i.

Chockstemning

Som omtalt i Lokalavisen 1. juli var Motorvejgruppen nedsat af landsbyrådet netop chokerede over, at partierne bag trafikforliget, folketingets transportudvalg samt trafikminister Magnus Heunicke gik imod Vejdirektoratets anbefaling om en linjeføring nord om Lading by og sø og i stedet indstiller en sydlige linjeføring af motorvejen til godkendelse i Folketinget.
Målløsheden har fortaget sig, men harmen er der stadig, og derfor har Motorvejsgruppen haft kontakt til de øvrige grupper, der har argumenteret for en nordlig linjeføring.
På et møde den 2.juli blev man enige om en række initiativer, der har til formål at få politikerne til at forholde sig til sagen igen.

Overhørte ekspertisen

Formanden for Landsbyrådet Herskind-Skivholme, Inge Lorenzen, oplyser, at der i første omgang er taget kontakt til Ombudsmanden for at få hans vurdering af, om han kan gå ind i sagen ud fra den betragtning, at der er brugt 25 millioner kroner af skatteborgernes penge til Vejdirektoratets undersøgelser, som ifølge Landsbyrådet efterfølgende ikke er blevet brugt.
Landsbyrådet mener, at det er usagligt og uforståeligt, at Transportudvalget tilsidesætter den faglige ekspertise og Vejdirektoratets undersøgelser gennem fire år samt den efterfølgende indstilling om en nordlig linjeføring.
"Man kan kun konkludere, at det er den forkerte beslutning, der lægges op til, og at der er gået politik i sagen, idet Faurskov kommune gennem hele forløbet har presset på for at få den sydlige linjeføring gennemført på trods af, at den har de fleste negative konsekvenser for mennesker, økonomi, kultur og natur," hedder det i en pressemeddelelse fra Landsbyrådet underskrevet af formand, Inge Lorenzen.

Skaber politikerlede

Landsbyrådet mener også, at sagen skaber politikerlede.
"En sådan sag, hvor den, der presser mest og råber højest, får sin vilje trumfet igennem på trods af, at alle argumenter peger på det modsatte, gør netop, at befolkningen mister tilliden til politikerne. Vi kan derfor kun opfordre politikerne til at vurdere sagen igen og følge Vejdirektoratets indstilling," hedder det.
Skanderborg Kommune har også fra starten været modstander af en sydlig linjeføring af den kommende motorvej.
"Mit synspunkt har været fra starten, at det ikke er rimeligt, at vi som kommune skal bære forringelser for borgere i området, der skal afstå deres boliger og ingen gevinster får ved en fra- og tilkørsel, for det ville have givet udviklingsmuligheder for området, men i stedet overgår gevinsten til Hammel," udtalte borgmester Jørgen Gaarde, (S), i Lokalavisen 1. juli.

Publiceret 06 July 2014 12:00