Sådan ser motorvejsbyggeriet ud fra oven vest for Låsby.

Sådan ser motorvejsbyggeriet ud fra oven vest for Låsby.

Forsmag på ny motorvej

11 kilometer ved Låsby åbner et år før tid

Af
Af Erland Rasmussen

Allerede sidst på året åbner Vejdirektoratet den første strækning af motorvejen mellem Funder og Låsby ved Silkeborg.
Det drejer sig om de omkring 11 kilometer motorvej mellem Hårup og Låsby øst for Silkeborg, der er blevet færdig før tid, oplyser Vejdirektoratet.
Vejdirektoratet forventer, at motorvejen mellem Hårup og Låsby vil få en gennemsnitstrafik i døgnet på 20.000 køretøjer. Trafik, der i meget høj grad bliver trukket væk fra landevejen til gavn for beboerne. Trafikmængden på landevejen falder nemlig rundt regnet med 15.000 køretøjer i døgnet. Den resterende trafik på landevejen vil i høj grad bestå af lokaltrafik.
Vejdirektoratet har skåret omkring et år af tidsplanen. Det skyldes blandt andet, at strækningen er bygget af samme entreprenør, men også planlægning og en mild vinter har fremskyndet projektet.
Strækningen mellem Hårup og Låsby koster 1.2 milliarder kroner ud af et budget for hele motorvejsprojektet på 5.7 milliarder kroner, oplyser Vejdirektoratet.
Den resterende del af motorvejen åbner i 2016.

null

Publiceret 01 July 2014 09:00