Filialdirektør Jens Piihl (tv) fra Sydbank i Skanderborg overrakte sammen med kunderådgiver Lene Møller checken på de 15.000 kroner til Jens Hvalsø.

Filialdirektør Jens Piihl (tv) fra Sydbank i Skanderborg overrakte sammen med kunderådgiver Lene Møller checken på de 15.000 kroner til Jens Hvalsø.

15.000 kroner til unikt projekt for børn og unge med særlige udfordringer

Lærer Jens Hvalsøe får 15.000 fra SydbankFonden til pilotprojekt, der gennem særlig form for zoneterapi hjælper unge med specielle behov

Af
Af Grethe Bo Madsen

Jens Hvalsøe, lærer på Skanderborg Realskole, har netop modtaget 15.000 kroner af SydbankFonden. Pengene er øre øremærket til et pilotprojekt, hvor Jens Hvalsøe undersøger, hvordan en særlig form for zoneterapi, kaldet ansigts refleksterapi, kan gøre hverdagen og skolegangen lettere for unge med specielle behov. 
”Vi bruger rigtigt mange penge på specialområdet i den danske folkeskole. Tænk, hvis det her virker. Så er det da nu, vi skal gøre noget – ikke om 10 år,” siger Jens Hvalsøe.
Han håber, at ansigts refleksterapi vil vise sig at have en gavnlig effekt på børn og unge med for eksempel ordblindhed, ADHD eller generelle indlærings- og koncentrationsvanskeligheder.
Selv kender Jens Hvalsøe ansigts refleksterapi fra sin seks-årige søn Peter, der blev hjerneskadet ved fødslen. Peter har gennem de seneste to år modtaget behandling med den særlige form for zoneterapi, og den har hjulpet ham til at gøre store fremskridt.
Ansigts Refleksterapien er udviklet af zoneterapeut Lone Sørensen som en behandlingsform til handicappede, og er kort fortalt en blid form for zoneterapi på ansigt, hænder og fødder.
På baggrund af de gode erfaringer fra hans egen søn, vil Jens Hvalsøe nu undersøge, om metoden også kan være gavnlig for skolebørn. Derfor har han indledt et samarbejde med Lone Sørensen og sammen har de sat gang i et pilotprojekt med 11 familier.
Her er forældrene blevet undervist i terapimetoden, og projektet følger nu børnene for at undersøger, om Ansigts Refleksterapien gør hverdagen lettere for børnene.
”Jeg håber med projektet er at vække interessen hos fagfolk og politikere med ansvar for skoler og specialskoler, så potentialet i Refleksterapi-behandlingen afdækkes yderligere. Det er endnu for tidligt at sige noget om resultaterne i pilotprojektet, men tidligere erfaringer viser, at behandlingen kan afhjælpe vanskeligheder hos mange børn og i nogle tilfælde også helt fjerne dem,” fortæller Jens Hvalsøe.
Filialdirektør i Sydbank i Skanderborg, Jens Piihl, er glad for at kunne støtte op om pilotprojektet.
”Vi synes, det er et imponerende engagement, Jens Hvalsøe lægger for dagen, og vi er glade for at være med til at støtte ham. Samtidig ser vi også frem til at følge projektet og se resultaterne,” udtaler han.
 

null

Publiceret 14 February 2014 18:00