Ry Kirke udvides mod nord med en tilbygning, der kommer til at fremstå som fire små kapeller, selv om der kun er tale om 1 bygning. Udvidelsen er tegnet af arkitekt Hans Lyngsgaard, Svejstrup.

Ry Kirke udvides mod nord med en tilbygning, der kommer til at fremstå som fire små kapeller, selv om der kun er tale om 1 bygning. Udvidelsen er tegnet af arkitekt Hans Lyngsgaard, Svejstrup.

Dåbsværelse til kirkens små sjæle

Ry Kirke bygger til og udvider med blandt andet nye faciliteter og service til børnefamilier

Af
Af Erland Rasmussen

Børneforældre kan i fremtiden trygt lade de små børn komme med i Ry Kirke uden at være bekymrede for, om baby taber tålmodigheden midt under gudstjenesten.
Fra 1. søndag i advent, når en planlagt udvidelse af kirken er færdig, bliver der nemlig premiere på et dåbsværelse i direkte tilknytning til kirkerummet.

Trøst til de små i ro og mag

I dåbsværelset kan far eller mor eventuelt trække ind med de urolige poder og lukke døren for i ro og mag at trøste eller skifte ble, mens de fortsat via tv-skærm og lydanlæg følger med i gudstjenesten.
Dåbsværelset skal også opfylde et længe næret ønske om at have et rum, hvor forældre kan gøre deres børn klar inden dåben.

Flere andre formål

Sognepræst Jesper Hanneslund peger imidlertid også på flere andre formål.
“Værelset vil også kunne bruges til dåbssamtaler, konfirmandundervisning, korprøver, mødelokale og til kirkekaffe efter gudstjeneste,” betoner Jesper Hanneslund.
Tilbygningen kommer også til at rumme kontorer til kirkens personale samt et handicaptoilet.
Menighedsrådet har indbudt forskellige arkitekter til at komme med forslag til udvidelsen.
Valgt blev et forslag fra arkitekt Hans Lyngsgaard, Svejstrup, om en tilbygning, der kommer til at fremstå som fire små kapeller mod kirkens nordside, selv om der i virkeligheden kun er 1 bygning.
Denne løsning er valgt, fordi det er vurderingen, at en tilbygning med fire tagtoppe udgør en helhed og bedst passer med kirkens arkitektur og stil. Også provsti, Nationalmuseum, den kongelige bygningsinspektør og alle myndigheder, som skal ind over en kirkeudvidelse, har sagt god for projektet.
I øvrigt fortæller sognepræst Jesper Hanneslund, at man i forbindelse med arbejdet på udvidelsen har fundet de oprindelige tegninger for kirken, der er godt 100 år gammel.
“Der er i de gamle tegninger stiplede linjer på nordsiden, hvor der er gjort plads til en tilbygning på cirka samme sted, som den der skal bygges nu. Det er sjovt, at tanken allerede var tænkt dengang,” siger Jesper Hanneslund.

Budget på 2.4 millioner kr.

Byggeriet af den 89 kvadratmeter store tilbygning starter i marts, og den skal efter planen indvies 1. søndag i advent.
Tilbygningen har et budget på 2,4 millioner kroner.

null

Publiceret 26 January 2014 12:00