Fra august får eleverne på UCS10 op til 10 timer mere om ugen. Samtidig får de mulighed for at vælge studieretningsfag, så de er klædt bedre på til at vælge den ungdomsuddannelse, der er rigtig for dem.

Fra august får eleverne på UCS10 op til 10 timer mere om ugen. Samtidig får de mulighed for at vælge studieretningsfag, så de er klædt bedre på til at vælge den ungdomsuddannelse, der er rigtig for dem.

10. klasse er ikke et fjumreår

De politiske vinde blæser ikke i retning af fjumre år for de unge. Det har UCS10 taget til efterretning og indfører fra august ekstra undervisningsblokke og studieretningsfag

Af
Grethe Madsen

Grethe Bo Madsen

Skal 10. klasse holde skansen i et Danmark, hvor politikerne har travlt med at klemme de unge igennem uddannelsessystemet så hurtigt som muligt, skal der tænkes nyt og anderledes.
Det har de gjort på UCS10, Skanderborg Kommunes 10. klassecenter. Her vil eleverne fra det kommende skoleårs start opleve en markant ændret 10. klasse-struktur med mange flere timer og anderledes fagsammensætninger.
“Skolereformen omfatter ikke 10. klassecentrene, men når eleverne i udskolingen skal til at gå flere timer i skole, så giver det ikke god mening, hvis ikke vi følger trop,” siger Anders Jepsen, pædagogisk leder på UCS10.
“Vores helt klare holdning er, at 10. klasse ikke skal være et fjumre år, men et år, hvor de unge bliver klogere på, hvilken ungdomsuddannelse, der er den rigtige for dem.”
Derfor tilbyder UCS10 fra august op til 36 timer ugenligt. Dertil kommer fire timers studiecafé.

Nye studieretningsfag

Samtidig har skolen indledt et samarbejde med Aarhus Tech, SOSU-skolen i Silkeborg og HG Skanderborg-Odder, for at de unge kan vælge studieretningsfag, der skal gøre dem klogere på, hvilken ungdomsuddannelse der er bedst for dem.
“Vi har i flere år gerne villet samarbejde med ungdomsuddannelserne, og skolereformen har er det skub, der skulle til, for at vi fik det sat i værk,” fortæller Anders Jepsen og fortsætter:
“Vi tror, eleverne ved at møde underviserne fra ungdomsuddannelserne får et rigtig godt billede af, hvad det er for uddannelser. At de ved at få lov til at snuse til uddannelserne, allerede mens de går i 10. klasse, får bedre mulighed for at vælge det, der er det rigtige for dem,” forklarer Anders Jepsen og peger på et af de helt store problemer på erhvervsuddannelserne: Det store frafald.
“Når de unge er mere bevidste om, hvad der er af muligheder, og hvad det indebærer, er der forhåbentlig også færre af dem, der falder fra senere.”

Flere skal gå erhvervs-vejen

I dag fortsætter 70 procent af UCS10's elever videre på en gymnasial uddannelse, men det tal håber UCS10 at ændre i fremtiden.
“Politiske er der behov for, at flere vælger erhvervsuddannelserne. Det vil vi gerne støtte op om, og det er en anden grund til, at vi har indledt samarbejdet med erhvervsuddannelserne. Men det er en forandring over tid, og vi er ikke ude på en erhvervsmission,” understreger Anders Jepsen og fremhæver, at skolen også har studieretningsfag rettet mod de gymnasiale uddannelser.

10. klasse er et springbræt

Ville det ikke være bedre, om de unge kom hurtigere i gang med en ungdomsuddannelse fremfor at spilde et år i 10. klasse?
“10. klasse har absolut stadig sin berettigelse og er bestemt ikke spildt,” slår Anders Jepsen fast.
“For rigtig mange unge ville det derimod være katastrofalt, hvis de skulle undvære det afklaringsår, som 10. klasse i høj grad er, og i stedet blev presset hurtigt videre på en ungdomsuddannelse. Det ville betyde et endnu større frafald på ungdomsuddannelserne. 10. klasse er det springbræt, der både modner de unge, og gør dem mere afklarede i forhold til deres egne kompetencer og fremtidsdrømme.”

null

Publiceret 17 January 2014 11:30