Mere regn og flere skybrud er en af konsekvenserne ved klimaforandringerne. Det har stor betydning rundt omkring i kommunerne, og i Skanderborg bliver der nu sat fokus på, hvad borgerne og kommunen selv kan gøre for at forebygge oversvømmelser i fremtiden. Arkivfoto

Mere regn og flere skybrud er en af konsekvenserne ved klimaforandringerne. Det har stor betydning rundt omkring i kommunerne, og i Skanderborg bliver der nu sat fokus på, hvad borgerne og kommunen selv kan gøre for at forebygge oversvømmelser i fremtiden. Arkivfoto

Tag til messe og hør, hvordan du undgår oversvømmelser i fremtiden

Stigende regnmængder får kommunen til at kortlægge sårbare områder

Af
Af Bettina Sønderskov

 Når Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyningsselskab på fredag fra 12 - 17inviterer borgerne til regnvandsmesse på Kulturhustorvet i Skanderborg er det ikke fordi, at de er begyndt at se klimaspøgelser overalt.
Selvom de fleste områder i kommunen er relativt højt beliggende, og vejrforandringerne kun lige er begyndt, har flere områder i kommunen allerede haft problemer med indtrængende regnvand.
"Vi har flere lokale spots, som eksempelvis torvet på Nørre Allé i Hørning Bytorv, hvor der har været oversvømmelser flere gange," siger Inger Espersen, som er planlægger og tovholder på klimatilpasningen i Skanderborg Kommune.

Bytorv under vand

"Der er for mange asfalterede arealer på by-torvet til, at regnvandet kan nå at blive ledt væk, når der kommer skybrud, så når torvet skal laves om i fremtiden, skal omfanget af belægning minimeres. Det kan være, at vi laver vandbede midt på torvet med træer og grønne planter, kanaler langs vejen eller højere kantsten, så vejen kan blive en "vandvej"når det virkelig regner," siger planlæggeren.
Nøglen til løsningen på kommunens problemer med stigende regnmængder findes blandt andet i inddragelsen af eksisterende naturområder og etableringen af nye grønne områder, hvor vandet kan flyde ud, når det regner i ekstreme mængder.
"Det er de borgere og brugere, som bor og færdes i vores byer og på de grønne områder, der bedst ved, hvordan regnvand kan tænkes ind og forvandles fra problem til ressource i deres område. Det så vi eksempelvis ved det velbesøgte borgermøde i Låsby fornylig, hvor ideerne til, hvordan vand kan blive en naturlig del af bybilledet myldrede frem," siger Bente Hornbæk, som er stabschef i kommunen.

Låsby går forrest

"I Låsby er dimensionerne på regnvandsledningerne ikke fremtidssikret til at tage imod regnmængderne fra klimaforandringerne. Det er en af årsagerne til, at vi har udvalgt Låsby til et pilotprojekt. Låsby bliver foregangsby, når det kommer til nye måder at håndtere regnvandet på ved hjælp af rekreative arealer," fortæller Jens Bastrup, der er direktør i Skanderborg Forsyning.
Erfaringerne fra Låsby skkal efter planen bruges, når kommunens større byer i fremtiden skal byfortættes og klimasikres.
"Når man byfortætter, er udfordringen at tilbageholde vandet på grønne tage eller i vandbede," siger Inger Espersen.
Kommunen kortlægger derfor nu de områder i kommunen, der bliver mest udsat for oversvømmelser i fremtiden, så problemerne kan forebygges med nye kloak-riste, vandbede, regnvandsbassiner osv.

null

Publiceret 17 April 2013 09:30