Formanden for Galten Markedsføringsforening, optiker Christian Berger, efterlyser en bedre og mere sammenhængende bymidte.

Formanden for Galten Markedsføringsforening, optiker Christian Berger, efterlyser en bedre og mere sammenhængende bymidte.

Galten-handel i brechen for fremtidens butiksnet

Målet er en bedre bymidte og at blive mere komplet handelsby i kampen om kunderne

Af
Af Erland Rasmussen

En bedre og mere sammenhængende bymidte, et indkøbsmekka for dagligvarer ved landevejen og en isenkræmmer!
Sådan lyder nogle af de øverste punkter på dagsordenen hos Galten Markedsføringsforening, når man spørger til den fremtidige udvikling for byens detailhandel.
Det er oprindelig Skanderborg kommune, som har efterlyst ønsker til en helhedsplan for byens detailhandel.
?Det er et problem, at butikkerne ligger på en lang linje ud af byen, og det vil vi ændre ved at integrere i en firkant og måske få ensrettet gaden ud af byen. Vi vil gerne have bymidten lukket op,? siger formanden for Galten Markedsføringsforening, optiker Christian Berger.
Det skal ske ved at etablere en bymidte som en integration af Nytorv, som er en p-plads i dag, med Torvet i Galten. Det vil sige i en firkant, der tegner sig fra bageren i Søndergade, ned omkring Nytorv, busstationen, og ind om Torvet.
Berger henviser desuden til en ide fra det lokale og borgerdrevne Projektforum Galten-Skovby om at lade center-stien føre helt over til Bytoften med dets grønne område.
?Det er en rigtig god ide, at man med en grøn linje får Bytoften rykket tættere på bymidten,? fortsætter Christian Berger.

Flere penge til helhed

Formanden for de handlende i Galten erkender, at byens ønsker til bymidten vil være et projekt, der kan blive langvarigt og bekosteligt.
Blandt andet har konsulentfirmaet Cowi peget på at fjerne ejendomme for at åbne op til Nytorv.
?Men så skal der flyttes butikslejemål, og det er noget med ekspropriation, og så er vi ude i priser, hvor det ikke er realistisk. Men det ville være rart, hvis der kunne laves en sivegade fra Nytorv,? kommenterer Christian Berger.
Der skal stadig være adgang til at parkere ved Torvet. Og Christian Berger forudser, at der kan blive mangel på pladser, hvis der bliver solgt 4-500 grunde i udstykningen Skovby-Nygaard. Dertil kommer udstykningen i Galten Vest. Det giver mange, nye potentielle kunder at skaffe P-pladser til, og det skal også med i planerne, mener Christian Berger.
Formanden for Galten Markedsføringsforening henviser til, at Skanderborg kommune allerede har bevilget penge til at nyindrette centrum.
?Vi har fået lidt penge at gøre med fra kommunen. I Galten er vi dygtige til at lave tingene selv, og vi vil gerne bakke op og hjælpe hinanden, så der er ingen tvivl om, vi kan få meget ud af pengene, men vi kan selvfølgelig ikke få det optimale. Der skal flere penge til, hvis man skal lave en helhedsplan i Galten,? understreger Christian Berger.

Sådan ser en lokal skitse til en omlægning af Galten bymidte ud.

Sådan ser en lokal skitse til en omlægning af Galten bymidte ud.

Et indkøbsmekka

Det var egentlig Netto, der satte gang i detailhandelsplanlægningen i Galten. Kæden ønsker en ny og strategisk bedre placering i byen. Gerne ved landevejen, og det vil sige i nærheden af SuperBrugsen og Fakta. Galten Markedsføringsforening ser positivt på ideen.
?Man kunne lave et indkøbsmekka med Fakta, SuperBrugsen og Netto, som vil tiltrække forbrugere udefra til Galten, hvor de vil kunne parkere bilen og foretage indkøb indenfor få hundrede meter. Vi skal jo også have opland, og det er en af grundene til, vi ser positivt på Netto-projektet. Dagligvarehandel er et lokomotiv, og så er det op til de øvrige detailbutikker at gøre sig attraktive for kunderne,? mener Christian Berger og fremhæver, at det naturligvis også handler om at holde den eksisterende handel hjemme i byen.

Det højeste ønske

A pro pos at holde kunderne hjemme i Galten, så hører en isenkræmmer til blandt de højeste ønsker hos detailhandelen i Galten.
?Vi afleverer noget af julehandlen til byerne omkring os, fordi vi ikke har en isenkræmmer. Med en isenkræmmer ville vi dække stort set alle behov, og det er i hvert fald en af de vigtigste blandt de sidste butikker, vi mangler for at blive en komplet by,? siger Christian Berger.
Formanden for Galten Markedsføringsforening betoner, at man oplever god interesse for detailhandelen i Galten.
?Flere spørger efter lokaler for at åbne butikker her i byen. Problemet er bare, at vi ikke har butikslokaler at tilbyde,? siger Christian Berger.
?Der skal flere penge til, hvis man skal lave en helhedsplan i Galten?.
Christian Berger, fmd. Galten Markedsføringsforbund

Publiceret 14 March 2013 11:00