De øgede regnmængder i forbindelse med klimaforandringerne er et stigende problem i Danmark, og nu skal Låsby være forsøgskanin i en række forsøg på at bruge regnvandsopsamlingen til at lave nye rekreative områder.

De øgede regnmængder i forbindelse med klimaforandringerne er et stigende problem i Danmark, og nu skal Låsby være forsøgskanin i en række forsøg på at bruge regnvandsopsamlingen til at lave nye rekreative områder.

Låsby skal være et mønstereksempel på regnvandsopsamling

Udvalgt af kommunen til at vise vejen til bedre håndtering af regnvand i fremtiden

Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyningsvirksomhed inviterer alle borgere i Låsby til borgermøde den 28. februar klokken i Låsby Forsamlingshus om et nyt klimasikringsprojekt, der løber af stablen i Låsby.
"Låsby er udvalgt som foregangsby af Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. At være foregangsby betyder, at vi i et samarbejde skal vise vejen til de bedste fremtidige løsninger for håndtering af regnvand. Låsby er eksemplet, der viser vejen," siger Jens Bastrup, direktør for Skanderborg Forsyningsvirksomhed.
Projektet skal bruges som løftestang til at skabe nye, grønne rekreative arealer og dermed give Låsby nyt liv. Der kunne f.eks. være tale om vandlegepladser, grillpladser ved en lille sø, vandkunst, eller noget helt andet. Projektets omdrejningspunkt er borgerinddragelse – det betyder, at det er borgerne i Låsby, der inviteres til at få idéerne til de nye grønne byrum.
"Borgerne kender deres by og deres behov, når det gælder rekreative arealer. Derfor vi vil gerne opfordre alle borgere til at møde op på borgermøderne og bidrage til at skabe en positiv forandring i Låsby," siger Jens Bastrup.
På borgermødet skal projektet kick-startes og alle interesserede inviteres til at møde op og høre om projektet. Konsulentvirksomheden PrimusMotor står for planlægning og afvikling af borgermødet. Se video om projektet her: https://www.youtube.com/watch?v=lJ401-b_HCs

Publiceret 22 February 2013 11:30