Kommunens planer om højhusbyggeri ved banegården i Skanderborg har fået nogen til at protestere. Det gør en række beboere på Banegårdsvej ikke, hvis de kan være sikre på, at kommunen i fremtiden tager højde for de parkeringsproblemer, der allerede nu er i området. Tegning: Kommuneplan 2013

Kommunens planer om højhusbyggeri ved banegården i Skanderborg har fået nogen til at protestere. Det gør en række beboere på Banegårdsvej ikke, hvis de kan være sikre på, at kommunen i fremtiden tager højde for de parkeringsproblemer, der allerede nu er i området. Tegning: Kommuneplan 2013

Fint med højhuse, men husk nu trafikken

Læser opfordrer kommunen til at tænke sig godt om under planlægningen af et nyt højhusområde i Skanderborg

Af
Af Sune D. Nygaard

Banegårdsvej

Skanderborg.

Det er med stor interesse, at vi beboere på Banegårdsvej 63-73 de seneste uger har læst om Skanderborg Kommunes planer for området omkring stationen. Byfortætning af området er en naturlig løsning for at give flere borgere i kommunen mulighed for at bo tæt på den kollektive trafik og samtidigt bynært. Vi ser derfor med positive øjne på ideen om at udvikle, forbedre og fremtidssikre netop den del af Skanderborg som vi har valgt at bo i.
Vi har følgende kommentarer, som vi håber, at Kommunen vil huske ved udarbejdelsen af den endelige kommuneplan. Vi oplever i det daglige, at området foran vores huse samt på Krøyer Kielbergsvej i stigende grad benyttes som pendlerparkering, idet mange pendlere ikke gider benytte pendlerparkeringen bag om Ladegårdsbakken. Vi ønsker derfor etableret beboerparkering i området omkring stationen med tidsbegrænset parkering i området i to timer for gæster, mens beboere med gyldigt periodekort kan holde ubegrænset. Herudover er det naturligvis et ufravigeligt krav, at nyt byggeri i området overholder de gældende normer for etablering af nye parkeringspladser.

Brug for bedre trafiksikring

Der er fra Skanderborg Kommunes side udarbejdet et kort notat vedrørende den kommende trafikafvikling i området, hvor det vurderes, at den øgede trafik som følge af byfortætningen vil kunne afvikles med en ekstra kø-tid i krydset ved enden af Banegårdsvej på ca. 30 sekunder i myldretiden. Denne øgede belastning af krydset virker overkommelig for alle i byen. For os, der bor på vestsiden af Banegårdsvej, er det meget vigtigt, at det grønne område samt parkeringspladserne foran husene bevares i den nuværende form, da det er en vigtig del af vores hverdag, både i form af at få det praktiske til at gå op med parkering, men også i form af at få en afstand til trafikken i krydset. Vi vil derfor gerne bede vores politikere om ikke at ændre i udformningen af dette område, udover eventuel etablering af støjdæmpende foranstaltninger.
Skanderborgs Kommunes ønsker med Kommuneplanen at skabe en større sammenhæng mellem stationsområdet og midtbyen. Her er vi af den klare holdning at området fra P.B. Lundsvej til Ryvej fremstår sammenhængende med huse, der alle daterer tilbage fra Skanderborg stations begyndelse – de ældste helt tilbage fra 1873 – og dermed bibringer en sammenhæng mellem det gamle Skanderborg og det nye i form af ny bebyggelse på parkeringspladsen. Dette vil gå tabt hvis området kan bebygges 180 % som foreslået i Kommuneplanen, hvorfor vi foreslår at den eksisterende bebyggelsesprocent i området bibeholdes.
Endelig er der i Kommuneplanen i forhold til den øgede trafikbelastning i området angivet etablering af en tunnel til de bløde trafikanter, der kommer fra boligområdet i Skanderborg Bakker, hvilket er meget prisværdigt. Vi håber naturligvis også, at Skanderborg Kommune i forbindelse med planen har tænkt øget trafiksikring af området ved stationen for både nuværende beboere samt kommende børnefamilier med i planen?
Beboerne i området står meget gerne til rådighed for en guidet tur i området, hvis politikerne måtte ønske sig at få uddybet ovenstående forslag.

null

Publiceret 01 January 2013 11:30