Jan Byskou er en af kræfterne bag den nye taekwondoklub.

Jan Byskou er en af kræfterne bag den nye taekwondoklub.

Stor interesse for taekwondo i Galten

Lokale kræfter bag ny klub for børn og unge

Af
Af Christina H. Langpap

"Vi har budgetteret med 24 medlemmer og lige før jul var der allerede 20, der havde meldt sig til, så det tegner til at blive en succes," fortæller en spændt Jan Byskou fra Galten.
Sammen med Axel Bøg Andersen, der også kommer fra Galten, slår de mandag den 9. januar dørene op til GFS Taekwondo, som den nye klub i Galten hedder.
"Jeg har leget med tanken i mange år og fik muligheden for at gøre den til virkelighed. Det er oplagt at starte en klub her i området, for der bor så mange børn i Skovby og Galten," fortæller Jan Byskou.

Under GFS

Den nye klub hører under Galten Forenede Sportsklubber, GFS, og her har den fået træningslokale sammen med GFS bokseklub i Galten Hallen.
"At gå til taekwondo giver først og fremmest en god fysisk form, men det giver også en kæmpe selvtillid og et rigtig godt kammeratskab," forklarer Jan Byskou, der selv har dyrket den koreanske kampsport i 27 år.
Det er klubbens to initiativtagere, der selv står for at træne de kommende taekwondotalenter, der kan se frem til at prøve kræfter med taekwondo på et splinternyt kampgulv, der er bestilt til klubben. Det specielle gulv er sponsoreret af Skanderborg Kommunes Idrætspulje.

Taekwondo for alle

Sporten er for alle aldre men i første omgang er det kun de syv til 13-årige, der kan prøve kræfter med den over tusind år gamle kampsport.
"Vi har fået henvendelser fra de lidt ældre børn, der også gerne vil dyrke taekwondo, og dem håber vi på at vi får plads til måske at kunne træne i fremtiden. Lige nu håber vi på en velfungerende klub, hvor vi har mulighed for at lave nogle fælles stævner med andre klubber i nabolaget," siger han.
Se mere om taekwondo i Galten på galten-fs.dk

null

Publiceret 01 January 2012 08:00

Debat: Skovbyskolens bestyrelse om skolestruktur

Blandt vores mange skønne elever har vi knap 40 elever, som man med den nye skolestruktur vil flytte til Ungdomsskolens lokaler på Finlandsvej. Hverken de unge mennesker eller deres forældre laver meget larm, skriver protester eller står foran Fælleden med bannere. Men det er IKKE, fordi de er glade for det nye forslag. Slet ikke. De har simpelthen bare så mange andre udfordringer, som de skal kæmpe med i hverdagen.

Vi hører forældre fortælle, at de fx har brugt halvandet år på at kæmpe med deres barns selvmordstanker og nu har fundet et sted, som giver både faglig og social trivsel. Andre har kæmpet med skolevægring, diagnoser og svære sociale udfordringer, så der er ikke kræfter til at kæmpe endnu en kamp. Derfor forsøger vi som skolebestyrelse at råbe op på deres vegne.

Flertallet er væk

På Skovbyskolen har eleverne i Center Skovby efterhånden fået opbygget et socialt og fagligt fællesskab med almendelens udskoling til gavn for alle parter. Center Skovby-eleverne deltager i udskolingens gallafester, elevråd og det almindelige sociale samvær i frikvarterer og venskaber i fritiden. Alt sammen under hensyntagen til, hvad Center Skovby-eleverne magter. Det har taget tid at opbygge dette fællesskab, som er enormt vigtigt og inkluderende for alle parter.

På høringsmødet 7. oktober blev der fra Niels Ebbesensskolen gjort klart, at man ikke har de optimale rammer, hverken fysisk eller pædagogisk, og at det først skal til at bygges op. I Skovby har det taget det meste af 16 år! Det er et fællesskab, som modvirker, at man som elev i Center Skovby kan føle sig marginaliseret, kørt ud på et sidespor – en effekt vi frygter hos eleverne, hvis de skal placeres i et industrikvarter med kun sporadisk kontakt til andre unge, og hvor der bliver lang vej til Niels Ebbensensskolens faglokaler. I stedet bliver eleverne ekskluderet af fællesskaberne og stigmatiseret. Vi kan ikke se, hvordan de kan drage nytte af de fællesskaber, som findes på Campus, hvor eleverne er ældre og i gang med ungdomsuddannelser, som for de fleste af Center Skovby-elever ikke er realistiske fremtidsscenarier.

Forslaget skulle blandt andet imødekomme de pladsmæssige udfordringer, som Skovbyskolen står overfor i meget nær fremtid.

Politisk uenighed om politikernes ageren

Men lokalerne, som nu huser Center Skovby kan på ingen måde dække behovet for kapacitetsudvidelse på Skovbyskolen.

Vi hører forældre fortælle, at de fx har brugt halvandet år på at kæmpe med deres barns selvmordstanker og nu har fundet et sted, som giver både faglig og social trivsel

Deres nuværende vil være dyre at ombygge, hvis de skal rumme klasser fra almendelen. Og allerede året efter, vil der igen være brug for flere lokaler. Så det er en stakket frist.

For Skovbyskolens almendel vil en flytning af Center Skovby betyde en fattigere skole i en menneskelig og pædagogisk forstand.

Almendelen har stor glæde af at have fællesskab med Center Skovby. Personalet i almendelen profiterer af viden og kompetencer hos medarbejdere i specialtilbuddet til glæde for alle elever, der har brug for lidt ekstra hjælp enten socialt eller fagligt.

Columbusskolen har heldigvis fortsat sin placering i Skovby. Og tak for det!

Men også her er der store fordele ved et tæt samarbejde mellem de yngste elever i Columbusskolen og de ældre elever i Center Skovby, som oplever kontinuitet ved at forsætte deres skolegang på samme skole og med overlap i personale. Der er store faglige fordele ved at have hele skoleforløbet samlet på samme matrikel og med samme ledelse, som vil gå tabt i en omorganisering.

Kære politikere; I har en svær beslutning at træffe, men lad det ikke gå ud over de svageste og dem som ikke laver meget larm i høringsdebatten!

Båndet, broen og alt det andet

Ny bestyrelse i Projektforum Galten-Skovby