Jens Grønlund må ved årsskiftet afgive borgmesterkæden, men bliver til gengæld formand for Kultur- og Sundhedsudvalget.

Jens Grønlund må ved årsskiftet afgive borgmesterkæden, men bliver til gengæld formand for Kultur- og Sundhedsudvalget.

Nye udvalg med nye formand

Det er ikke kun borgmesteren og byrådets sammensætning, der er ny efter nytåret. De politiske udvalg skifter også både navn, formænd og arbejdsopgaver

Af
Af Marianne Gay

Antallet af byrådsmedlemmer er det samme, men antallet er udvalg er skåret ned fra syv til fem, når det det nye byård i Skanderborg samles i januar. Hvor det politiske arbejde tidligere har været delt op i seks stående udvalg: Forsyning og miljø, Sundhed og hanidcap, Kultur og borgerservice, Ældre, Famillie og Arbejdsmarkedsudvalget, er der fra næste år kun fire stående udvalg med nye titler som: Undervisning- og børneudvalg, Socialudvalg, Kultur og Sundhedsudvalg samt Miljø- og planudvalg. Antallet af udvalgsmedlemmer er det samme som før, nemlig syv. Færre udvalg kommer måske til at betyde færre udvalgsmøder for byrådsmedlemmer, men til gengæld bliver arbejdsopgaverne inden for de enkelte udvalg også bredere end tilfældet er nu.

Fordelingen af formænd

Skanderborgs kommende borgmester har i samarbejde med SF indgået en aftale om en bred konstituering, der betyder, at det ikke er de to flertalspartier, der sætter sig i alle formandsstole. To formandsposter i henholdsvis Kultur- og sundhedudvalget og Socialudvalget blev givet til fordeling mellem mindretalspartierne; Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti, og her har byrådets nye mindretal valgt at sætte erfarne og tidligere borgmesterkræfter ind på psterne. Således skal afgående borgmester Jens Grønlund (V) stå i spidsen for Kultur- og sundhedsudvalget, mens tidligere borgmester i Hørning Søren Erik Pedersen (V) bliver formand for det nye Socialudvalg.

Der er også en formandspost til SF, når Claus Leick skal stå i spidsen for Miljø- og planudvalget.

Der er også en formandspost til SF, når Claus Leick skal stå i spidsen for Miljø- og planudvalget.

SF får formandspost

Som valgets mest frengangsrige parti kan SF sætte sig på en formandspost, og det bliver spidskandidaten Claus Leick, der skal lede Miljø- og planudvalget. Socialdeokraternes Jørgen Naut kan også indetage formandsposten i det nye Undervisning- og børneudvalg. Som kommende borgmester bliver det også Jørgen Gaardes (A) opgave at styre Økonomiudvalget, der som det eneste udvalg får ni medlemmer og herunder en repræsentant fra hver af byrådets seks partier. De 29 nye og gamle medlemmer af byrådet i Skanderborg Kommune mødes for første gang til konstituerende møde 7. december.

Jørgen Naut (A) bliver formand for Undervisning - og børneudvalget.

Jørgen Naut (A) bliver formand for Undervisning - og børneudvalget.

Der er også en formandspost til Venstres Søren Erik Pedersen i det nye Socialudvalg.

Der er også en formandspost til Venstres Søren Erik Pedersen i det nye Socialudvalg.

Publiceret 01 December 2009 10:00