Sæt timetallet ned! Sådan lyder det fra Skanderborg-Odder Lærerforening. Arkivfoto fra Ejer Baunehøjskolen.

Sæt timetallet ned! Sådan lyder det fra Skanderborg-Odder Lærerforening. Arkivfoto fra Ejer Baunehøjskolen.

Lærere:

Sæt timetallet ned

Skanderborg-Odder Lærerkreds forslår politikerne at nedsætte timetallet i folkeskolerne. Hellere god undervisning end meget undervisning lyder det fra lærerne

Af
Af Marianne Gay

Med et budgetunderskud på 186 millioner og et forslag om en tre prcocents reduktion i institutionernes budgetter, går Skanderborg-Odder Lærerkreds nu i action. "Lærerne har ikke for vane at komme med forslag til besparelser, men denne gang er situationen anderledes og værre end den plejer at være," siger lærernes formand Bent Eriksen. Efter lærernes opfattelse er det ikke længere en farbar vej at skære samtlige budgetter med en bestemt procentdel. I stedet foreslår lærerene, at politikerne sætter antallet af undervisningstimer ned. "Vi ønsker, at besparelserne sker i store klumper - i stedet for en yderligere udpå alle konti. Vi ønsker, at de opgaver vi løser, kan blive løst med en vis kvalitet. Det er med andre ord vigtigere for os at levere god undervisning end meget undervisning. Politikerne må altså melde ud, at elevernes undervisningstimetal skal ned," siger Bent Eriksen fra Skanderborg-Odder Lærerkreds, der også forslår, at penge fra andre aktiviteter i indskolingen bruges til etablering af specialcentre på alle skoler. "I dag anvendes der ca. 13 mio. kr. i indskolingen til andre aktiviteter end undervisning. Det svarer til godt 30 lærere på fuld tid. Ved at etablere specialcentre kan vi sikre, at der ydes støtte til inklusionen af specialundervisningskrævende elever i den almindelige undervisning. Det vil således være muligt at give faglig støtte i klasserne og at etablere tolærerordninger i kortere eller længere perioder. Sådanne omlægninger vil støtte op om, at alle børn kan modtage den rette undervisning," siger Bent Eriksen.

Publiceret 22 September 2009 10:30