Ingen børnehaver i Stilling lukker

Først var Bakkely lukningstruset, så nedlagde Familieudvalget Østervang. Og på et ekstraordinært møde i mandags blev det så besluttet, at begge institutioner får lov at overleve. I stedet inviterer Familieudvalget til en konference i efteråret

Af
Af Marianne Gay

Hverken Bakkely eller Østervang skal lukke, selv om begge institutioner på papiret er blevet nedlagt i foråret. Men nu får de to institutioner begge lov at overleve, besluttede Familieudvalget på et ekstraordinært møde mandag. "Alle lukninger er taget af bordet. Istedet indkalder vi til en konference i efteråret, hvor vi vil forsøge at aktive alle de gode kræfter, der er kommet med forslag i denne proces. Når nu så mange gerne vil give deres besyv med, hvorfor så ikke ryste posen, og se om vi kan finde en fælles løsning på fremtidens børnepasning i Stilling med de udfordringer, der er med økonomien og faldende børnetal," siger Jonna Grøncer, formand for Familieudvalget.

Ikke kønt forløb

Forældre og børn, personale og ledelse i to institutioner i Stilling har siden februar levet med en lukningstrussel over hovedet. Først skulle naturbørnehaven Bakkely, som er en sattelit til Østervang, lukkes på grund af for få børn. Efter massive forældreprotester fik Bakkley fire måneder til at få venterlisten fyldt op, og på Familieudvalgets ordinære møde i juni var det så Østervang, der fik kniven, fordi institutionens faciliteter ikke levede op til de politiske visioner om udeliv. Igen gik forældre og den fælles bestyrelse for de to institutioner i aktion Efter en tur i økonomiudvalget, røg lukningsforslaget tilbage til Familieudvalget, der på et hastemøde mandag aften skulle afgøre fremtiden for de to institutioner inden ferien. Formand for familieudvalget, Jonna Grønver (V), indrømmer gerne, at det har været et langt og uheldigt forløb. "Det har ikke været et kønt forløb, og hele processen har for både Familieudvalget og fagsekreateriatet været et lærestykke i at sørge for at inddrage de kræfter og ressourcer, der er i lokalområderne, og det gør vi så med efterårets konference," fortæller Jonna Grønver, der mener, at den pressede økonomi nok kan holde til at holde børnehaverne åbne i hvertfald et halvt års tid. "Lige meget hvad vi gør, har vi ikke overblik over, om det er det rigtige. Vi vil bevare vores politiske visioner om vægt på udeliv, men vi skal også have passet børnene. Så har vi nok råd til at afvente de forslag, vi kan få ved at inddrage de lokale kræfter," siger Jonna Grønver. Leder i Bakkely Begge instutioner får dermed lov at køre videre som hidtil, dog med den ændring, at der i Bakkely konstitures en leder. "Vi giver på sin vis flere beføjelser til Bakkely - også for at sikre, at der ikke opstå en loyalitetskonflikt i forhold til den fælles bestyrelsen," siger Jonna Grønver.

Publiceret 30 June 2009 03:00