250 mødte op til motorvejs-debat

Støj fra den kommende motorvej var på dagsordenen, da Vejdirektoratet havde 250 borgere på besøg i Låsby Hallen til informationsmøde om motorvejs-byggeriet mellem Låsby og Funder uden for Silkeborg

Borgermøder om motorvejsbyggeri har der været mange af de sidste 17 år, men alligvel mødte mange borgere op i Låsby Hallen i forrige uge til endnu et af slagsen. På et informationsmøde arrangeret af Vejdirektoratet mødte 250 borgere op ifor at høre nærmere om arbejdet, og det var især støjen fra den nye strækning med motorvej, der kom på dagsordenen. Projektleder Frank Gregersen forklarede, at der sættes støjdæmpende hegn langs motorvejen i den sydlige del af Låsby, mens en speciel asfalt også skal være med til at dæmpe støjen. Motorvejs-afsnittet mellem Låsby og Hårup skal stå klar i 2015, mens resten af stykket fra Hårup til Funder er klar til kørsel i 2016. Der er stadig flere år til selve anlægsarbejdet går i gang, og inden skal motorvejens nøjagtige linjeføring og de tekniske detaljer i projektet godkendes af Ekspropriationskommissionen - et forløb, hvor berørte borgere har flere muligheder for at gøre deres indflydelse gældende.

Publiceret 22 June 2009 11:21