Sort skærm i Skanderborg

TV-antennerne på sendemasten i Hadsten skal ombygges. Det betyder signalforstyrrelser og perioder med sort skræm i Skanderborg Kommune

Arbejdet i de cirka 300 meter høje sendemaster betyder, at seere i Skanderborg vil opleve, at TV 2-signalet (både analogt og digitalt) samt de digitale signaler fra DR1, DR2 og DR Update/Tegnsprogs-kanalen helt forsvinder torsdag 7. og fredag 8. maj i dagtimerne fra kl. 9.00 til 17.00. Der vil også være sort skærm i nattetimerne fra 8. til 27. maj fra kl. 23.00 til kl. 7.00 om morgenen. Der er desuden risiko for signalforstyrrelser i dagtimerne i perioden. Arbejdet på sendemasterne er nødvendigt for, at Danmark 31. oktober om aftenen kan slukke det analoge tv-signal og overgå til digitalt tv, som det politisk er blevet besluttet. Skiftet til digitalt tv betyder, at tv-seere får flere kanaler og bedre billedkvalitet.

Antennerne rammes

Hårdest ramt af sort skærm og signalforstyrrelser i maj bliver husstande, som modtager tv via egen antenne. Fjernsyn, som modtager signal via antenneforening eller bredbånd, kan også blive ramt. Fællesantenneanlæg bliver nemlig berørt, hvis disse anlæg modtager signalet til TV 2 analogt og digitalt samt DR1 og DR2 digitalt fra luften med en antenne. Seere, der modtager signaler via satellit, bliver ikke berørt af ombygningen af tv-antennerne på sendemasterne. Seere, der modtager via kabelselskaber som f.eks. YouSee og Stofa eller via bredbånd, kan blive berørt af ombygningen af tv-antennerne.

Publiceret 02 May 2009 03:00