Generalforsamling i Fællesrådet

Fællesrådet for Herskind-Skivholme bakker op om Landsbyrådets arbejde

På den netop afholdte generalforsamling i Fællesrådet, der repræsenterer foreninger og institutioner m.m. i Skivholme sogn, var der fuld opbakning til det arbejde, som Landsbyrådet havde udført siden sidst. Et arbejde, der kulminerende med den netop afholdte Landsbydag i Herskind Hallen. Formålet med Fællesrådsmødet er at afstikke retningslinierne for de aktiviteter, som borgerne i Skivholme sogn finder vigtige og relevante at arbejde med på såvel kort som lang sigt, samt at sammensætte Landsbyrådet, som skal varetage de løbende opgaver frem til næste års generalforsamling. Resultatet af generalforsamlingen blev i overskrifter at arbejde for:bevarelse af Herskindskolen og Brugsen, støtte op om det lokale foreningsliv og understøtte aktiviteter, som skaber sammenhold og nærvær for sognets beboere. Debatten på mødet afspejlede, at der fortsat er et stort ønske om at få den længe ønskede cykelsti mellem Herskindskolen og Skivholme, da det er én af forudsætningerne for at få de to landsbytil at hænge bedre sammen og ikke mindst give en sikker adgang for områdets beboere til sport og indkøb m.v. Ønsket om en 100% hal er heller ikke glemt, men realistisk set er det med kommunens nuværende anstrengte økonomi ikke et projekt, som umiddelbart kan forventes at give resultat på kort sigt. Nyvalgt til bestyrelsen blev Torben Kring, Lærkevænget Herskind og Lone Mørch, Skivholme. Bestyrelsen for Landsbyrådet er herefter sammensat således: Mogens Grejsen, formand, Lone Mørch, næstformand, Gunnar Hansen, kasserer, Torben Kring, sekretær og Hans Gravsholt, PR og presse. Suppleanter blev Merete Milner og Inge Lorentsen. Du kan lære mere på www.herskindsigt.dk På den "korte bane" (2009-10) Fælles velkomstprocedure for Herskind - Skivholme. Arrangement i forbindelse med kommunevalget. Etablering af madordning til børnehavebørnene. Kulturelle arrangementer. Bedre adgang til naturen, stier. Bedre forhold for de unge. Koordinering af aktiviteter. Kursus for foreninger i brug af hjemmesiden. På den "lange bane" (fremtidige projekter) Trafiksikring – cykelsti, tunnel, byport? ·Hel hal. Kollektiv trafik. Ældreboliger. Etablering af skolemadsordning i samarbejde med Hertha .

Publiceret 27 April 2009 14:32