Fester flytter valgsteder

EU-valget den 7. juni giver udfordringer i Skanderborg kommune. Valgdagen er en søndag, og flere af de traditionelle afstemningssteder er udlejede til fest lørdag aften

Af
Af Susanne Secher

Andre steder i Europa er man vant til at gå til valg om søndagen, men ikke i Danmark. Her falder valgdagen normalt på hverdage, men den går ikke, når der er valg til Europa-Parlamentet. Alle lande skal stemme på den samme dag, denne gang en søndag, og det giver en del postyr, også i Skanderborg Kommune. Festglade mennesker har nemlig allerede booket en del af de festlokaler, som traditionelt benyttes som valglokaler Derfor skal valghandlingerne flyttes til andre steder i lokalområdet. Borgmester Jens Grønlund ønsker dog ikke at gøre flytningerne permanente. "Det giver os en del praktiske problemer at flytte valgstederne. Der er mange traditioner og stærke følelser forbundet med de lokale valgsteder, så vi ændrer ikke på antallet af valgsteder, og ændringerne gælder også kun for dette valg," siger Jens Grønlund.

Fest og (af)stemning

Følgende, valgsteder er udlejet til fest op til valgdagen og flyttes derfor til andre lokationer. Tulstrup Kro erstattes af Knudsøskolen, Låsby Kro erstattes af Låsbyhallen, Stjær Forsamlingshus erstattes af Stjærskolen, Gl. Rye Kro erstattes af Gl. Rye Skole, Borgernes Hus i Veng erstattes af Veng Fællesskole og Tebstrup Forsamlingshus erstattes af Ejer Baunehøj Skolen Tebstrup.
Ud over at stemme til Europa-Parlamentet skal vi danskere stemme om en ændring af tronfølgeloven. Tronfølgeloven har grundlovsrang, og derfor skal forslag om ændringer hertil vedtaget eller forkastet ved en folkeafstemning.

Publiceret 27 April 2009 10:12